Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA S REALITNÍ KANCELÁŘÍ

Rozhodli jste se k prodeji či koupi nemovitosti využít služeb realitní kanceláře? Pravděpodobně s Vámi bude chtít uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu.

Uzavřením této smlouvy vzniká mezi Vámi a RK smluvní vztah s konkrétními právy a povinnostmi!

Obsahem smlouvy musí být specifikace zprostředkovávané smlouvy (např. Kupní smlouva) a tedy i přesná specifikace předmětu prodeje (např. bytu). Většina standardizovaných smluv obsahuje dále ujednání o kupní ceně nemovitosti.

!Sdělte RK vše, co má pro Vás rozhodující význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy a trvejte na zapracování těchto podmínek do smlouvy s RK tak, aby v budoucnu nemohlo docházet k pochybnostem o tom, co mělo být skutečným předmětem zprostředkování.

Pro případ nedodržení vymíněných podmínek si smluvně zajistěte povinnost realitní kanceláře vrátit bez odkladu plnou výši případně dříve složené zálohy na provizi.

Dohoda o provizi RK

Cílem všech RK je především získat provizi, tj úplatu za zprostředkování.

Pozor! Mohou být sjednány různé varianty, kdy RK vzniká nárok na provizi:

  • již „obstaráním příležitosti zájemci k uzavření zprostředkovávané smlouvy“ (k uzavření kupní smlouvy tak nemusí vůbec dojít, proto tuto variantu nedoporučujeme!)
  • až poté, co bude uzavřena zprostředkovávaná smlouva (např. smlouva kupní, nájemní smlouva, apod.) nebo budoucí smlouva o takové smlouvě.
  • teprve poté, co se stanete vlastníkem kupovaného předmětu. Pro spotřebitele ideální varianta, protože realitní kancelář je motivována dotáhnout celý proces prodeje až do konce.Pozorně čtěte návrh smlouvy, předejdete nepříjemným překvapením!Nárok na provizi má RK i v případě, že kupní smlouva byla uzavřena nebo splněna až po zániku zprostředkovatelské smlouvy!RK neručí za plnění závazku druhou stranou, se kterou zprostředkoval uzavření smlouvy, nesmí však navrhovat uzavření smlouvy s osobou, o které má nebo měl mít důvodnou pochybnost, zda své povinnosti splní.