Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Zpráva z fokusové skupiny

 

ZPRÁVA Z KONÁNÍ PRVNÍ FOKUSOVÉ SKUPINY

Cílem společného projektu pěti evropských spotřebitelských organizací je vytvořit a následně ověřit inovativní výukový program nazvaný Vývoj klíčových kompetencí dospělých, pomocí inovativního programu spotřebitelské výuky. Školící program je navržený pro cílovou skupinu nezaměstnaných dospělých jednotlivců do 29 let, kteří jsou charakterizováni jako riziková skupina s předčasně ukončeným sekundárním vzděláním a s nedostatkem kvalifikací a schopností. Program je založen na zkoumání motivace lidí účastnících se výukového programu k získávání znalostí a schopností nutných pro každodenní spotřebitelský život a jejich současných znalostí a zkušeností.

Za tímto účelem probíhá ve všech pěti zapojených zemích kvalitativní průzkum za použití metody tzv. focusových skupin. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v České republice průzkum uskutečnil v únoru 2019 v Ostravě a ve Frenštátě pod Radhoštěm s celkovým počtem 23 účastníků. 

 

Zpráva z konání první fokusové skupiny

Report of FG Czech republic

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.