Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Konference v Řecku….

 

SPOLUPRACOVNÍK SOS MaS, z.s. NA KONFERENCI V ŘECKU

Dne 17. 3. 2014 se externí spolupracovník Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., jako alternát člena ECCG za Českou republiku, zúčastnil konference u příležitosti Řeckého předsednictví v Radě EU, konané v Aténách. Konference na téma „Getting consumers digital“ byla zaměřena především na aktuální rozvoj spotřebitelských transakcí realizovaných elektronicky na síti www.

Konference byla v části zaměřena na aktuální vývoj spotřebitelských transakcí v Řecku, a dále na vývoj v teritoriu celé Evropské unie. Jednotliví mluvčí na konferenci akcentovali důležitost elektronických transakcí realizovaných spotřebiteli jak pro ekonomiky jednotlivých členských států, tak pro ekonomiku celé Evropské unie.

Mezi další zajímavá témata, která byla na konferenci diskutována, patří problematika vztahující se k internetovým srovnávacím portálům, využíváním aplikací pro mobilní telefony a souvisejícím spotřebitelským transakcím. 

 Diskutovaná témata byla z podstatné části propojena s úpravou obsaženou ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů. Tuto směrnici měly členské státy transponovat do svých právních řádů do 13. 12. 2013, přičemž členskými státy má být definitivně implementována nejpozději do 13. 6. 2014. Tímto bude dosaženo nové úrovně harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele v celé EU (pro podrobnosti vizte text směrnice 2011/83/EU a právě probíhající kampaň zaměřenou na práva spotřebitelů)

K úpravě obsažené v této směrnici se vyjádřili mluvčí zastupující zájmy spotřebitelů, a pro tematickou vyváženost konference dostali nezanedbatelný prostor i mluvčí zastupující zájmy prodávajících.

 

 obrázek 1