Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Evropská konference

 

ÚČAST NA EVROPSKÉ KONFERENCI VE VILNIUSU V LITVĚ

V říjnu se jménem SOS MaS, z.s. zúčastnily zástupkyně partnerské organizace – ESI – Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, Evropské konference „ Priority Trends of the Consumer Protection in the EU „ ( Hlavní směry v ochraně práv spotřebitelů v EU) ve Vilniusu. Zde navázaly kontakty s institucí dánského spotřebitelského ombudsmana. Cílem zahraniční, poznávací cesty do Dánska by mělo být osobní setkání s institucí spotřebitelského ombudsmana, s jeho pravomocemi, s využíváním kompetencí spotřebitelského ombudsmana při zajištění zvláštního typu ochrany, např. ve vztahu k seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením. Záměrem cesty je shromáždění poznatků a odpovědí na otázku, jak rozvíjet institut spotřebitelského ombudsmana v ČR, do jehož systému se SOS MaS, z.s. zapojilo, zdali je třeba ochraně práv spotřebitelů věnovat jednu samostatnou instituci a jakými pravomocemi ji případně vybavit.

 

 

konference