Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Žádost o vyřazení

VZOR 27: ŽÁDOST O VYŘAZENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DATABÁZE

 

Název společnosti:…………………

Sídlo/adresa:………………………

IČO:………………………………

 

Jméno a příjmení ………………………..

Datum narození …………………………

Bytem ………………………………………

Kontaktní údaje: …………………………………. (e-mail, telefon)

Zákaznické číslo:………………………………………

V…………………………., dne ……………………………

Věc: Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze

Dne …………………………… jsem ve své schránce opět nalezl/a Váš katalog adresovaný na mou osobu s nabídkou věcí do domácnosti. Nevím, kde jste získali mé osobní údaje.

Žádám tímto abyste, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veškeré mé osobní údaje odstranili, a to ze všech databází, které vedete.

Další věci mi již nezasílejte. V opačném případě budu nucena se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

S pozdravem

…………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
například kopie první strany reklamního katalogu s adresou