Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Křížovky pro spotřebitele 2018

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravil pro spotřebitele i v roce 2018 vzdělávací křížovky.

SPOTŘEBITELSKÉ KŘÍŽOVKY K FINANCÍM ke stažení ….. ZDE

 

Cílem této brožurky, která navazuje na sešit křížovek pro spotřebitele vydaných v roce 2017, je přiblížit spotřebitelům oblast financí a některá vybraná témata související s bydlením. Křížovky, které jsou součástí každého tématu, a které mají čtení této brožurky zpestřit a zatraktivnit, nejsou samoúčelné. Čtenáři totiž po jejich vyluštění naleznou v tajenkách důležité informace.

Vydání brožury s křížovkami podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Moravskoslezský kraj. Brožurka je neprodejná a je primárně určena pro účastníky vzdělávacích akcí SOS MaS, z.s., jako poděkování za účast.

 

Přejeme Vám příjemné čtení a snad i poučení spojené s příjemnou zábavou.

Redakce SOS MaS, z. s.

NENECHÁME SEBOU MANIPULOVAT ke stažení …. ZDE

 

V brožurce, která se Vám dostala do rukou, se snaží Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. osvětlit některé principy, které jsou při obchodních jednáních využívány, přiblížit jak manipulace působí na člověka a s jakými nekalými praktikami se může spotřebitel setkat.
Cílem této brožurky je nejen přinést trochu zábavy v podobě křížovek, ale také spotřebitelům objasnit a ukázat na některých příkladech základní metody, jak manipulaci a nekalé praktiky rozpoznat a bránit se jim. Manipulaci totiž může být těžké včas odhalit. Často probíhá skrytě. Úspěšná obrana však předpokládá, že jsme schopni rozpoznat, že s námi někdo manipuluje.

Publikace byla spolufinancována z těchto finanční zdrojů a realizována v rámci těchto projektů:

  • ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky z podpory seniorů pro rok 2018, realizováno v rámci projektu „Důstojně bydlím – tedy žiju!“
  • z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu zdravé stárnutí v MSK na rok 2018, projekt „Nenechám sebou manipulovat!“
  • z rozpočtu města Opavy v rámci dotačního titulu Podpora opatření na podporu prevence kriminality, projekt „Nenechám sebou manipulovat!“
  • z rozpočtu města Český Těšín v rámci projektu „Preventivní vzdělávání seniorů v Českém Těšíně“

 

Přejeme Vám abyste byli vždy sami sebou a uzavírali smlouvy, jen když vy sami budete chtít, a ne proto. že to chce někdo jiný!

Redakce SOS MaS, z. s.