Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ECU

Dne 29.01.2021 proběhlo valné shromáždění ECU (Evropské spotřebitelské organizace), jejíž členem je i naše Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Za naše sdružení se valné hromady účastnila Magdalena Výmolová.

Celá schůzka proběhla kvůli pandemii online a zahájil ji svým projevem prezident ECU, italský Sergio Veroli. Na začátek zmínil pár slov k pandemii a uplynulému roku 2020, který byl pro mnohé tím nejhorším od konce druhé světové války. Na druhou stranu však pozdvihl, co vše se za rok 2020 podařilo prosadit Evropské unii, jako například Zelená dohoda, kopernikanská revoluce EU nové generace, vytvoření společného evropského dluhu a zavedení společných evropských daní k jeho financování. Dále schválení pravidel na ochranu právního státu ve všech členských zemích, a nakonec koordinace opatření na zadržení pandemie, která ukázala nové povědomí o potřebě spolupracovat. Nezapomněl však zdůraznit, že žádný z těchto úspěchů ještě není hotový a je na nich potřeba pořádně zapracovat.

Dále zmínil, že pandemie znamená překážky u mnoha ze 17 cílů udržitelného rozvoje obsažených v Agendě 2030, od boje proti chudobě po zdraví a vzdělání, od příjmu a rozvoje zaměstnanosti po obchodní podmínky, od snižování nerovnosti v kvalitě života.

Nadále vyzval členy ECU a další organizace, aby se zapojily a vynaložily svoje zdroje a energii a pokud možno spolupracovali.

Jako další promluvil host Massimo Serpieri, Zástupce vedoucího oddělení, GŘ pro spravedlnost a spotřebitele z Evropské komise. Mluvil zejména o potřebě nové iniciativy pro rok 2030. Jednou z oblastí, na kterou by měla být tato nová iniciativa zaměřena je účinné prosazování, nově strukturované stanovení priorit kolem zelených přechodů a digitální transformace. Dále také holistický přístup k obnovenému řízení spotřebitelské politiky založený na užší spolupráci mezi opatřeními na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a se zúčastněnými stranami.

Klíčovými oblastmi, na které se chce komise zaměřit jsou tedy COVID-19, Zelený přechod, digitální transformace, zjednání nápravy a vymáhání práv spotřebitele, specifické potřeby určitých skupin spotřebitelů a mezinárodní spolupráce.

Jako další poté promluvil Mariano Votta o aktivitách a struktuře ECU. V první části projevu shrnul, co se ECU v uplynulém roce podařilo. Jako například získání dvou nových členů (TALENTED BORDERS z Lotyšska a  ADOC z Itálie). ECU má v současnosti 25 členů z 16ti členských států a jednoho nečlenského. K tomu, aby se ECU mohlo stát součástí nové PORADNÍ SKUPINY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY (CONSUMER POLICY ADVISORY GROUP) je však zapotřebí mít členy alespoň z 18ti členských států.

V jakých projektech tedy ECU figuruje?

1) ECU je již roky oficiálně zapojena do projektu Seafood Tomorrow, který se chýlí ke konci, financovaného Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020, jehož cílem je vyvinout inovativní a udržitelná řešení pro zlepšení bezpečnosti a nutričních vlastností mořských produktů.

2) V březnu 2020 se ECU díky svému italskému členovi Movimento Consumatori stala oficiálním účastníkem projektu BIOnTOP. Tento projekt si klade za cíl přinést biologicky recyklovatelný návrh nákladově konkurenceschopných obalových řešení, která mohou být mechanicky nebo průmyslově recyklována, případně kompostovatelná.

3) Podobně se v lednu 2021 ECU stala oficiálním účastníkem projektu NUDGE zaměřeného na energetickou účinnost, a to díky svému italskému členovi Cittadinanzattiva. ECU bude zejména zapojena do šíření online průzkumu za účelem shromažďování údajů

4) Účastní se také několikaletého projektu „FoodSafety4EU“, jehož hlavním cílem je naplánovat integrovaná opatření, která vytvoří základ pro společné vytvoření platformy pro systém bezpečnosti potravin budoucnosti v Evropě. ECU je jedním z „podpůrných partnerů“ a musí určit, která z členských organizací bude tento projekt jménem ECU sledovat.

5) Za poslední 2 dny bylo předloženo několik návrhů projektů H2020, které souvisejí s New Green Deal a strategií EU „Farm to Fork“ (F2F). Jeden s názvem „CoCooS“ má podporovat přechod energie při zpracování, distribuci, konzervaci a přípravě jídla. Další návrh, který je zkratkou „DEMETRA“, si klade za cíl posílit udržitelnou produkci určitých potravin zaměřením na aquaponii, druh zemědělství ve spojení s udržitelným zemědělstvím založeným na kombinaci akvakultury a pěstování.

Zdroj: ECU General Assembly 29 january 2021 – European Consumers Union

Redakce SOS MaS, z.s.