Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Tisková zpráva 2

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍHO PROGRAMU SPOTŘEBITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Spotřebitelské organizace z pěti zemí Evropské unie (Itálie, Řecka, Litvy, Česka a Slovenska ) s finanční podporou programu ERASMUS + realizují společný program vzdělávání dospělých s názvem: Rozvoj klíčových kompetencí dospělých prostřednictvím inovativního programu spotřebitelského vzdělávání (projekt 2018-1-SK01-KA204-046393), jehož cílem je vytvořit atraktivní program spotřebitelského vzdělávání a zároveň vzájemnou výměnou zkušeností mezi zapojenými subjekty zvýšit kvalifikaci jednotlivých vzdělavatelů.

Vytvoření efektivního programu vzdělávání vyžaduje znalost postojů a zájmů cílové skupiny v oblasti spotřebitelského chování a identifikaci jejich potřeb v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Za tímto účelem probíhá ve všech pěti zapojených zemích kvalitativní průzkum za použití metody tzv. focusových skupin. V České republice se průzkum uskutečnil v únoru 2019 v Ostravě a ve Frenštátě pod Radhoštěm s celkovým počtem 23 účastníků. Ve skupinové diskusi, kterou vedli dva výzkumníci, jsme zjišťovali údaje o preferovaných tématech spotřebitelského vzdělávání a potřebách rozvoje klíčových kompetencí nezaměstnaných do 29 let. Získaná data budou nyní vyhodnocena a následně přejdeme do další fáze, kterou bude samotné vytvoření vzdělávacího obsahu.

Naším cílem je vytvořit vzdělávací program, jež bude založen na stávajících znalostech a zkušenostech spotřebitelů, a zároveň je bude motivovat k dalšímu získávání znalostí a dovedností nezbytných pro jejich každodenní život. S cílem povzbudit dospělé k tomu, aby se učili a rozvíjeli své klíčové kompetence, chceme vytvořit vzdělávací program s atraktivním obsahem s využitím interaktivních forem vzdělávání dospělých.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.