Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Thông tin-informace ve Vietnamštině

Cách khiếu nại bảo hành hàng hỏng

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng vùng Morava và Slezsko

Người mua hàng có quyền khiếu nại bảo hành, tức là đòi quyền lợi khi có hỏng hóc, hư hại xuất hiện ở hàng tiêu dùng trong thời gian 24 tháng kể từ ngày nhận hàng. Thời hạn này không thể rút ngắn đi được!

Người bán hàng có thể cung cấp thêm cho hàng bán ra phần bảo hành thỏa thuận, gọi là “đảm bảo chất lượng”. Có thể ghi rõ việc này trong hợp đồng, trong chứng từ mua bán hoặc trong “giấy chứng nhận (xem thêm dưới đây), nhưng ngoài ra chỉ cần ghi trên đồ vật, trên bao bì, trong hướng dẫn sử dụng hoặc nêu ra trong quảng cáo thời hạn có thể sử dụng được đồ vật.

Chứng nhận về quyền được bảo hành
Nếu bạn yêu cầu thì người bán hàng có nghĩa vụ cấp cho bạn giấy chứng nhận về phạm vi và thời gian thực hiện nghĩa vụ của người bán hàng trong trường hợp có hỏng hóc, hư hại (trước kia thường gọi là Giấy bảo hành). Chứng nhận này phải có tên, trụ sở của người bán, nội dung, phạm vi, điều kiện và thời hạn bảo hành cũng như hình thức bạn đòi hỏi quyền lợi bảo của mình. Các dữ liệu này có thể được ghi cả trong chứng từ mua bán. Nếu có cả danh sách các địa điểm sửa chữa thì bạn có thể khiếu nại bảo hành ngay tại đó.

Các cách xử lý khiếu nại bảo hành
Đối tác của bạn trong việc xử lý khiếu nại bảo hành bao giờ cũng là người bán. Người này cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định về xử lý khiếu nại bảo hành. Bạn có thể khiếu nại tại cửa hàng nơi đã mua sản phẩm, tại trụ sở kinh doanh hoặc tại những địa điểm kinh doanh khác của cùng một công ty có bán các sản phẩm tương tự, hoặc tại xưởng sửa chữa được chỉ định.

Người bán hàng tất nhiên phải chịu trách nhiệm về việc trao cho bạn đồ vật không có hỏng hóc, hư hại gì. Nếu không như vậy thì bạn có thể quyết định sẽ sửa hoặc đổi đồ vật lấy đồ mới. Nhưng phải lưu ý rằng chỉ có thể đòi đổi lấy đồ mới trong trường hợp việc này phù hợp với tính cách của hỏng hóc, và nếu chỉ hỏng một bộ phận nào đó thì bạn chỉ có thể đòi đổi bộ phận này chứ không thể đòi đổi toàn bộ sản phẩm được. Nếu cách thức nói trên không thực hiện được thì bạn có quyền rút lui khỏi hợp đồng. Một khả năng lựa chọn nữa là bạn có thể yêu cầu giảm giá đồ vật một cách tương ứng. Nếu bạn khiếu nại bảo hành trong vòng 6 tháng kể từ khi mua đồ thì luật pháp coi rằng hỏng hóc, hư hại của đồ vật đã tồn tại từ khi bạn nhận đồ, nhưng người bán hàng có thể chứng tỏ điều ngược lại.

Nếu là hỏng hóc có thể sửa được, nhưng vì lại xuất hiện hỏng hóc sau khi sửa hoặc vì có nhiều hỏng hóc nên bạn không thể sử dụng đồ vật một cách bình thường được thì bạn có quyền rút lui khỏi hợp đồng. Đây là những trường hợp khiếu nại bảo hành lần thứ ba cho cùng một hỏng hóc hoặc lần thứ tư cho các hỏng hóc khác nhau. Ba hỏng hóc cùng xuất hiện cũng được đánh giá tương tự.

Bộ luật dân sự mới không còn phân biệt các hỏng hóc là sửa được và không sửa được nữa mà quan trọng là hỏng hóc có phải là vi phạm hợp đồng một cách căn bản hay không. Vi phạm hợp đồng một cách căn bản là những vi phạm mà người bán phải biết rằng người mua sẽ không bao giờ mua đồ nếu biết trước là hỏng hóc như vậy sẽ xuất hiện. Ví dụ đó là hỏng hóc không thể sửa được và ngăn cản việc sử dụng đồ vật một cách bình thường. Khi có vi phạm hợp đồng một cách căn bản thì bạn có thể lựa chọn giữa việc sửa chữa, thay đồ mới, hạ giá hoặc rút lui khỏi hợp đồng.

Bạn có thể khiến nại bảo hành cả với đồ hạ giá, nhưng nếu hạ giá là vì đồ vật có một hỏng hóc nào đó thì không thể khiếu nại với chính hỏng hóc này được. Không thể khiếu nại bảo hành với những hỏng hóc gây ra bởi hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường đồ vật được.

Bạn hãy cho người bán hàng biết hình thức giải quyết khiếu nại bảo hành mà bạn lựa chọn càng sớm càng tốt, và tốt nhất là ngay khi đến khiếu nại. Nếu bạn không làm điều đó kịp thời thì vi phạm hợp đồng sẽ được coi là không căn bản và bạn có thể mất quyền rút lui khỏi hợp đồng hoặc quyền đổi đồ vật! Khiếu nại bảo hành, kể cả việc sửa chữa sau đó, phải được xử lý không trì hoãn trong vòng tối đa 30 ngày, nếu không người tiêu dùng có quyền rút lui khỏi hợp đồng. Người tiêu dùng có thể thỏa thuận với người bán hàng về thời hạn dài hơn.

Các thông tin được tổng hợp theo quy định pháp lý tính đến ngày 1.1.2015 với giả thiết rằng người mua là người tiêu dùng.

Trong trường hợp cần thiết bạn hãy liên hệ

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng vùng Morava và Slezsko

Điện thoại: 608 722 582 www.sos-msk.cz

Tờ rơi này được phân phát với sự đóng góp của Bộ công thương CH Séc

 

Biên bản khiếu nại bảo hành

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng vùng Morava và Slezsko

Trong mỗi lần khiếu nại bảo hành, người bán hàng đều có nghĩa vụ trao lại cho người mua hàng giấy chứng nhận ghi rõ đã khiếu nại khi nào và sau đó là việc sửa chữa và thời gian xử lý. Điều 19 Bộ luật số 634/1992 Tập các bộ luật về bảo vệ người tiêu dùng còn mở rộng thêm các nghĩa vụ của người bán hàng, theo đó phải ghi rõ nội dung khiếu nại bảo hành, hình thức xử lý khiếu nại bảo hành do người tiêu dùng yêu cầu, chứng nhận về ngày tháng và hình thức xử lý khiếu nại bảo hành, kể cả thời gian xử lý. Trong trường hợp từ chối khiếu nại bảo hành thì người bán hàng phải ghi rõ nguyên do trong tờ chứng nhận. Những quy định này áp dụng cả cho trường hợp khiếu nại bảo hành được xử lý bởi người thực hiện việc sửa chữa, chẳng hạn các xưởng sửa chữa.

Biên bản khiếu nại bảo hành in sẵn – các nguy cơ
Một số người bán hàng hay sử dụng các mẫu in sắn. Về cơ bản có thể coi mẫu biên bản khiếu nại bảo hành in sẵn là một hình thức nhận khiếu nại bảo hành phù hợp cho người tiêu dùng và người bán hàng. Nhưng đôi khi trên biên bản in sẵn lại có những phần in bằng chữ rất nhỏ nhiều quy định khác hoặc chỉ dẫn đến Nội quy khiếu nại bảo hành, nội dung hoàn toàn xa lạ với người tiêu dùng. Bằng việc ký tên “đồng ý” vào biên bản người tiêu dùng có thể chẳng hạn vô tình kéo dài thời hạn xử lý khiếu nại bảo hành, lẽ ra là 30 ngày.

Trong biên bản khiếu nại bảo hành của một số công ty có thể tìm thấy những thỏa thuận không chấp nhận được, loại trừ hoặc hạn chế các quyền của người tiêu dùng khi đòi hỏi quyền lợi bảo hành, chẳng hạn lệ phí cho việc xử lý khiếu nại bảo hành. Những thỏa thuận này không được luật pháp chấp nhận và nếu người tiêu dùng gặp phải những điều kiện tương tự trong biên bản khiếu nại bảo hành thì không bị ràng buộc gì bởi quy định như thế cả, trừ khi tự mình quyết định và yêu cầu thực hiện đúng quy định đó.

Trong trường hợp có nghi ngờ về nội dung của biên bản khiếu nại bảo hành thì người tiêu dùng không phải ký biên bản đó. Nhưng cần phải nhận được từ phía người bán hàng chứng từ về hình thức và ngày khiếu nại bảo hành. Người tiêu dùng cũng có thể tự mình lập biên bản khiếu nại bảo hành để người bán hàng khẳng định lên đó là đã nhận khiếu nại và ghi rõ ngày tháng.

Trong trường hợp người bán hàng từ chối cấp bất cứ một biên bản khiếu nại bảo hành gì hoặc từ chối không chấp nhận khiếu nại thì bạn có thể liên hệ với Thanh tra thương mại Séc.

Các thông tin được tổng hợp theo quy định pháp lý tính đến ngày 1.1.2015 với giả thiết rằng người mua là người tiêu dùng.

Trong trường hợp cần thiết bạn hãy liên hệ

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng vùng Morava và Slezsko

Điện thoại: 608 722 582 www.sos-msk.cz

Tờ rơi này được phân phát với sự đóng góp của Bộ công thương CH Séc

 

Đảm bảo chất lượng

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng vùng Morava và Slezsko

Bộ luật dân sự mới đã tiếp nhận khái niệm đảm bảo chất lượng, trước đây chỉ có trong Bộ luật thương mại.

Bằng đảm bảo chất lượng, người bán hàng cam đoan rằng trong một thời gian nhất định đồ vật sẽ có thể sử dụng được cho mục đích thông thường hoặc sẽ giữ được những tính chất thông thường (Bộ luật dân sự mới, điều 2113).

LƯU Ý: Tuyên bố của người bán hàng có thể quy định khác về nội dung của việc đảm bảo chất lượng!

Theo Bộ luật dân sự thì đảm bảo chất lượng được hiểu là đảm bảo theo thỏa thuận. Người bán hàng có thể nhận đảm bảo bằng một bản tuyên bố hoặc có thể nêu rõ trong hợp đồng mua bán.

CHỈ DẪN: Ngay cả việc ghi thời hạn bảo hành hoặc thời hạn sử dụng lên trên đồ vật, trên bao bì, trong hướng dẫn sử dụng đi kèm với đồ vật hoặc trong quảng cáo cũng có hiệu lực nhận đảm bảo.

Nếu bản tuyên bố và hợp đồng quy định những thời hạn bảo hành khác nhau thì thời hạn dài hơn sẽ có hiệu lực.

Nếu các bên thỏa thuận thời hạn bảo hành khác với thời hạn sử dụng ghi trên bao bì thì thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng.

Đảm bảo có thể được cung cấp cho từng phần của đồ vật, có nghĩa là chẳng hạn người bán hàng có thể cung cấp đảm bảo cho động cơ của máy giặt với thời hạn 4 năm, trong khi những phần khác chỉ đảm bảo 3 năm.

Thời hạn đảm bảo được tính từ ngày bàn giao đồ vật cho người mua, hoặc này đồ vật được đưa đến địa điểm quy định.

Nếu là đồ vật cần phải đưa vào hoạt động (chẳng hạn trong trường hợp mua một bình đun nước nóng bằng khí đốt thì cần phải đảm bảo có thợ lắp ghép và khởi động) thì thời hạn đảm bảo được tính từ thời điểm khởi động này. Nhưng người mua phải đặt việc khởi động này muộn nhất là 3 tuần kể từ khi nhận đồ vật và phải cung cấp sự hợp tác cần thiết.

Quyền lợi từ đảm bảo được đòi hỏi tương tự như quyền lợi khi xuất hiện hỏng hóc, hư hại, tức là tại địa điểm bán hàng, hoặc tại xưởng sửa chữa. Người bán hàng phải có văn bản khẳng định thời điểm người mua hàng đã đòi hỏi quyền lợi cũng như việc sửa chữa và thời gian sửa chữa.

Nguồn: Bộ luật dân sự số 89/2012 Tập các bộ luật

Theo quy định pháp lý tính đến ngày 1.1.2015

Trong trường hợp cần thiết bạn hãy liên hệ

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng vùng Morava và Slezsko

Điện thoại: 608 722 582 www.sos-msk.cz

Tờ rơi này được phân phát với sự đóng góp của Bộ công thương CH Séc