Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Chat 9.6.2015

Od | Čvn 8, 2015 | | 22 comments

Téma: Reklamace dovolené

Jak používat Chat:

 • Začněte tím že kliknete do pole pro napsání komentáře
  (tím se zobrazí i další možnosti)
 • Do pole pro komentář napište svůj dotaz nebo připomínku
 • Vyplňte pole oznčená jako „Jméno“ a „Email“
  (Jméno se zobrazí v chatu, email Ne! Pokud chcete být upozorněni emailem na odpověď na váš dotaz, zaškrtněte prosím pole pro upozornění v „Nastavení upozorňování“)
 • Opište bezpečnostní kód a zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“

Chat proběhl v úterý 9.6.2015 od 13:00 do 14:00 hodin! Nevkládejte již žádné další komentáře, nezobrazí se!!

  22 komentářů

 1. Jak se postupuje, když se mi ztratí při cestě na dovolenou kufr?

  Janík

  9.6.2015

  • Dobrý den, je nutné na letišti požádat o vystavení protokolu o ztrátě při přepravě zavazadla (tzv. PIR – Property Irregularity Report). Pokud Vaše zavazadlo nebude nalezeno do 21 dnů, považuje se za ztracené a vůči dopravci můžete žádat uhrazení jeho hodnoty.(max do výše cca 33 000 Kč)

   SOS MaS

   9.6.2015

 2. Z dovolené jsem se vrátila před týdnem totálně naštvaná. Ubytovali nás v úplně jiném hotelu, než jsme měli objednaný, všude byla špína a nepořádek. Obrátili jsme se na delegátku, ale nic nevyřešila. Jak máme dále pokračovat? Co můžeme požadovat? A musím vám poděkovat za takovéto služby, líbí se mi tato operativní poradna. Fandím vám. Lenka

  Lenka K.

  9.6.2015

  • Dobrý den, děkujeme za Vaši přízeň.
   Vady zájezdu je nutné reklamovat nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Reklamaci je nutné uplatnit u pořadatele (cestovní kancelář) nebo u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala (cestovní agentura).

   K reklamaci je nutné přiložit podklady prokazující oprávněnost reklamace (protokol o vadách, fotografie…). V případě, že zasíláte reklamaci písemně, doporučujeme zaslat prostřednictvím poštovního doručovatele doporučeně s doručenkou (dodejkou). Nemajetková újma znamená újmu za narušení dovolené – zážitku, radosti z dovolené
   Pořadatel zájezdu je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní a o jejím výsledku zákazníka informovat.

   SOS MaS

   9.6.2015

 3. Dobrý den. Zaplatil jsem plnou cenu zájezdu přímo v cestovní kanceláři při objednání zájezdu v ceně kterou mi oni sami určili. Za tři dny mi bylo telefonicky oznámeno, že je cena jiná,že udělali špatnou kalkulaci a že musím zájezd do dvou dnů doplatit nebo mi zaplacený zájezd zruší a nepošlou mi vouchr zájezdu. Zaplacenou cenu mi vrátí. Může cestovní kancelář takto postupovat. V cestovní smlouvě jsem toto nikde nenašel. Jak se mohu já bránit, když já jsem v ničem nepochybil,chybu udělali oni a pak mi vyhrožují stornováním zájezdu. Děkuji za odpověď.

  Schüller P.

  9.6.2015

  • Dobrý den, pořadatel může být nucen změnit podmínky zájezdu (změna ubytování, zkrácení zájezdu …) z důvodu vnějších okolností (stávky, přírodní události…), V případě, že taková situace nastane, má pořadatel právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud má být v důsledku změny smlouvy změněna také cena zájezdu, musí v návrhu uvést též výši nové ceny.
   Zákazník má právo se změnou smlouvy nesouhlasit a od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit. Lhůtu pro odstoupení, ve většině případů, určuje pořadatel. Lhůta nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu.
   Neodstoupí-li zákazník v určené lhůtě, platí, že se změnou SOUHLASÍ!!!

   Ovšem co se týče změny ceny zájezdu, pořadatel může zvýšit cenu zájezdu, JEN pokud je to dopředu ujednáno ve smlouvě a ve smlouvě je přesně určený způsob výpočtu zvýšení ceny. Oznámení o zvýšení ceny Vám musí pořadatel zaslat nejpozději 21 den před zahájením zájezdu. Pokud zašle oznámení o zvýšení ceny zájezdu později, nemá toto zvýšení ceny právní účinky, což je Váš případ, protože cena byla zvýšena z jiných důvodů (špatná kalkulace) než je ze zákona možné.

   Pořadatel může cenu zvýšit (za výše uvedených podmínek) pouze z těchto důvodů:
   • Dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
   • Dojde ke zvýšení plateb spojených s dopravou např. letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu
   • Dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny, který byl použit při stanovení ceny zájezdu, o více než 10%

   SOS MaS

   9.6.2015

 4. Dobrý den, byli jsme loni na dovolené a měli jsme tam švábi. Mohu požadovat náhradu? Nebo reklamovat? Jak se mám bránit.

  Bartůskovi

  9.6.2015

  • Dobrý den,
   takovéto vady je nutné reklamovat přímo na místě a žádat nápravu. Pokud nedojde k nápravě, uplatněte své právo u cestovní kanceláře nejpozději do 1 měsíce. V rámci reklamace máte spotřebitel tato práva:
   • Odstranění vady přímo na místě (pokud si nevyžádá neúměrné náklady)
   • Slevu
   • Případně náhradu škody způsobená vadou zájezdu a náhrada újmy za narušení dovolené

   SOS MaS

   9.6.2015

 5. Dobrý den, chystáme se na 5-denní zájezd, nicméně první a poslední den „připadá“ na dopravu autobusem.(přesněji řečeno odjezd ve večerních hodinách a návrat v ranních). V cestovní kanceláři nám bylo řečeno, že se musíme pojistit na 5 dní tzn. i na ty 2 dny, které ve výsledku zaberou jen pár hodin a navíc v autobuse! Není nějak ze zákona dáno automaticky pojištění lidí (v případě nehody) v dopravním prostředku – tedy dopravcem…(v cestovní smlouvě jsme to nenašli…)Jde nám spíše o princip než o ušetření horentní sumy. děkujeme za odpověď

  Manželé Síkorovi

  9.6.2015

  • Dobrý den,
   je nutné si uvědomit, že zdravotní pojištění se na Vás vztahuje pouze na území ČR a náklady na léčebné výlohy apod. jsou značné, přičemž náklady na cestovní pojištění nejsou nikterak vysoké. Nehledě na to, že výše kompenzace, kterou Vám dopravce uhradí v případě např. ztráty zavazadla je max. 1200 eu.

   SOS MaS

   9.6.2015

 6. Musí mě cestovka upozornit na očkování?

  Franta Žáček

  9.6.2015

  • Dobrý den, pořadatel Vám musí sdělit ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí Vám, jaké zdravotní doklady jsou požadovány.

   SOS MaS

   9.6.2015

 7. Slyšela jsem, že pokud mám vinou cestovky zkaženou dovolenou, mohu požadovat náhradu. Je to pravda?

  Pavla

  8.6.2015

  • Pořadatel vedle škody na majetku nahradí též újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.
   Právo na náhradu za narušení dovolené vznikne jen v případě, že účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího. Nikoli tedy v případech, kdy účelem zájezdu není rekreace, ale školení nebo účast na konferenci apod.
   Právo na náhradu škody na majetku a náhradu újmy za narušení dovolené má zákazník i v případě, že od smlouvy odstoupil, nebo uplatnil právo z vady zájezdu!!!
   Náhrada újmy náleží zákazníkům, kteří se např. nakazili infekční nemocí způsobenou jídlem v hotelu apod. samozřejmě, že pořadatel nebude odpovědný za špatné počasí apod.

   SOS MaS

   9.6.2015

 8. Dobrý den, reklamoval jsem dovolenou, protože to bylo strašné, pokoj malý, klimatizace nefungovala, moře daleko a oni mi ji neuznali, že to není pravda, ale je!!! Co mám dělat?

  Jenda Tvrdý

  8.6.2015

  • Dobrý den,
   své tvrzení musíte vždy doložit. Pokud účastník zájezdu není spokojen s kvalitou ubytování nebo pokoje, měl by se nejdříve obrátit na recepci hotelu či jeho vedení a žádat vysvětlení případně výměnu za pokoj nový.
   V případě, že nedojde k okamžité nápravě, je nutné kontaktovat delegáta, který byl účastníku zájezdu přidělen a řešit vady na místě s ním.
   Nejdříve je nutné sepsat protokol o vadách zájezdu, přesně specifikovat povahu vad s návrhem, jak vzniklou situaci řešit. Protokol by měl být datován a podepsán delegátem.
   Pokud pořadatel zájezdu neodstraní vady zájezdu v přiměřené lhůtě, kterou mu určí zákazník, může si zákazník sjednat nápravu sám. Jestliže nedojde k nápravě přímo na místě během zájezdu, je nutné pořídit důkazy, které potvrdí oprávněnost reklamace. Těmito důkazy mohou být protokol o vadách zájezdu, fotografie, videozáznamy veškerých nedostatků zájezdu např. špinavé stoly, hmyz na pokojích, plíseň apod. svědectví ostatních účastníků zájezdu (doporučujeme si mezi nimi předat kontaktní údaje, aby zákazník měl větší možnost prokázání oprávněnosti své reklamace)

   SOS MaS

   9.6.2015

 9. Zdravicko, mel jsem domluvene s cestovni kancelari pokoj s vyhledem na more a bohuzel jsem ho nedostal. Mohu tohle nejak reklamovat?Nebo zadat nahradu za zkazenou dovolenou?Dekuji za odpoved.

  Helmutek

  8.6.2015

  • Dobrý den,
   v případě, že máte pokoj s výhledem na moře uveden ve smlouvě nebo v písemném potvrzení o zájezdu, pak můžete tento nedostatek reklamovat. Tyto skutečnosti se však reklamují přímo na místě u delegáta a pokud nezjistí nápravu tak nejpozději do 1 měsíce od příjezdu.

   SOS MaS

   9.6.2015

 10. Dobrý den,
  zakoupil jsem zájezd přes internet a druhý den si to rozmyslel a odstoupil od smlouvy. Cestovní kancelář mi odstoupení neuznala. Má na to právo? Myslel jsem, že když cokoliv zakoupím přes internet můžu bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů.

  Pavel

  8.6.2015

  • Dobrý den, na rozdíl od jiných smluv takto uzavřených, NELZE od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů.

   SOS MaS

   9.6.2015

 11. Dobrý den, slyšela sem, že musíme reklamovat dovolenou co nejdříve, jinak máme smůlu. Jak to tedy je? Vím, že zboží můžu reklamovat 2 roky, ale dovolenou?

  Karla N.

  8.6.2015

  • Dobrý den,
   Vady zájezdu je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu, zpravidla přímo na místě, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

   SOS MaS

   9.6.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Font Resize