Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Chat 4.8.2015

Od | Srp 3, 2015 | | 14 comments

Téma: Bytová problematika – smlouvy o nájmu bytu

Jak používat Chat:

  • Začněte tím že kliknete do pole pro napsání komentáře
    (tím se zobrazí i další možnosti)
  • Do pole pro komentář napište svůj dotaz nebo připomínku
  • Vyplňte pole oznčená jako „Jméno“ a „Email“
    (Jméno se zobrazí v chatu, email Ne! Pokud chcete být upozorněni emailem na odpověď na váš dotaz, zaškrtněte prosím pole pro upozornění v „Nastavení upozorňování“)
  • Opište bezpečnostní kód a zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“

Chat proběhl v úterý 4.8.2015 od 13:00 do 14:00 hodin! Nevkládejte žádné další dotazy, nezobrazí se!

Napište Komentář

14 Komentáře on "Chat 4.8.2015"

upozornit na

Seřadit dle:   nejnovější | nejstarší
Guest
Hamplová Simona
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, chtěli jsme si pronajmou byt a majitel chtěl kauci, potud je vše v pořádku, ale jsme zvyklí, že se dává kauce na 2-3 měsíce dopředu, ale on chtěl půlroční!! Má na to právo?

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, ano má, protože dle zákona lze kauci (peněžitou jistotu) ujednat až do šestinásobku měsíčního nájemného.

Guest
Manželé Haškovi
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, slyšeli jsme, že už nemusíme žádat pronajímatele o svolení k užívání bytu k podnikání. Přesto jsme mu náš záměr oznámili a on s tím nesouhlasí. Může nám to zakázat?

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, pokud by podnikání nezpůsobovalo zvýšené zatížení pro byt nebo dům (např. Vás bude navštěvovat mnoho lidí nebo budete způsobovat nadměrný hluk apod.) , pak v bytě podnikat můžete.

Guest
Liška
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, jak je to s převodem obecního bytu na vnučku, která tam se mnou žije? Mám na ni bydlení převést raději hned nebo jí připadne byt po mé smrti? Děkuji

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, bohužel k přechodu nájemní smlouvy s účinností od 1.11.2013 může dojít pouze v důsledku smrti nájemce a to jen na členy nájemcovi (Vaší) domácnosti a po splnění zákonných podmínek např. vnučka nemá vlastní byt a v době smrti s nájemcem bytu bydlela). Nájemní smlouva přechází na vnučku max. na dobu 2 let. Pokud by však vnučka v době přechodu nájmu nedosáhla věku 18 let, tak nájem přejde na dobu do dovršení věku 20 let, pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak.

Guest
XaverX
2 roky 1 měsíc

Zdravím vás a chtěl bych se zeptat, co je hrubé porušením nájemní smlouvy? Může nás pronajímatel vyhodit, jen proto, že jsme jednou měli oslavu, na kterou jsme dopředu všechny nájemníky upozornili a bohužel byli trochu hlasitější?.

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, hrubého porušení povinností nájemce bohužel v zákoně definováno není. Zákon příkladem hovoří pouze v souvislosti s podnájem bytu bez souhlasu pronajímatele. Důsledkem hrubého porušení může být výpověď pronajímatele s tříměsíční výpovědní dobou. Je nutné rozlišovat porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem, kterým je např. nezaplacení nájemného po dobu 3 měsíců, nebo poškození bytu závažným nebo nenapravitelným způsobem apod. Důsledkem je pak výpověď bez výpovědní doby. Váš případ to rozhodně není.

Guest
Hanka....
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, pronajímatel mi chce zvednout nájemné asi o 3 tisíce korun. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, ale on tvrdí, že se změnil zákon a proto může. Je to pravda?

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, jednostranné zvýšení nájemného bez Vašeho souhlasu není možné, pokud toto není ujednáno ve smlouvě o nájmu bytu. Dle občanského zákona může pronajímatel písemně navrhnout zvýšení nájmu až do výše srovnatelné s nájmem obvyklým v daném místě, pokud zvýšení (spolu se zvýšením nájemného, ke kterému došlo v předchozích 3 letech) nebude vyšší než 20%. Pokud budete souhlasit se zvýšením nájemného musíte to do 2 měsíců písemně oznámit pronajímateli. Pokud souhlasit nebudete, má pronajímatel právo navrhnout soudu, aby určil výši nájemného soud.

Guest
Míra Doležal
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, jak je to s prohlídkou bytu? Pronajímatel mi oznámil 2 dny dopředu, že chce o víkendu zkontrolovat a nafotit, že ho asi prodá. Má na to právo?

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, dle obecných ustanovení o nájmu má pronajímatel právo provést kontrolu bytu a Vy jste povinni pronajímateli umožnit (v nezbytném rozsahu) přístup do bytu. Ovšem pronajímatel je povinen kontrolu bytu oznámit předem v přiměřené době. Bez předchozího oznámení může provést kontrolu jen pokud je to nezbytné k zabránění škody nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Oznámení o kontrole 2 dny dopředu ve Vašem případě tak přiměřené pravděpodobně není, neboť zde nehrozí ani prodlení ani nebezpečí škody.

Guest
Filípkovi
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, máme sousedy, kteří jsou hluční, pořád k nim někdo chodí, hudba se ozývá do pozdních hodin. Můžeme je nějak donutit, aby přestali?

Member
SOS MaS
2 roky 1 měsíc

Dobrý den, máte několik možností. Nejdříve doporučujeme písemně požádat souseda s žádostí o zdržení se takového chování. V případě, že se jedná o nájemníka bytu, tak se obraťte na pronajímatele, který může po splnění zákonných předpokladů dát nájemci výpověď z nájmu z důvodu hrubého porušení smlouvy. Taktéž máte možnost požádat příslušný orgán státní správy odpovědný za ochranu zdraví a to v souvislosti s dodržováním nočního klidu. Nakonec máte možnost obrátit se na policii anebo podat žalobu k soudu na zdržení se protiprávního jednání.

wpDiscuz