Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Chat 11.5.2017

Od | Kvě 10, 2017 | | 18 comments

Téma: Vyúčtování služeb energií – voda, plyn, elektřina

Jak používat Chat:

 • Začněte tím že kliknete do pole pro napsání komentáře
  (tím se zobrazí i další možnosti)
 • Do pole pro komentář napište svůj dotaz nebo připomínku
 • Vyplňte pole oznčená jako „Jméno“ a „Email“
  (Jméno se zobrazí v chatu, email Ne! Pokud chcete být upozorněni emailem na odpověď na váš dotaz, zaškrtněte prosím pole pro upozornění v „Nastavení upozorňování“)
 • Opište bezpečnostní kód a zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“

Chat proběhl ve čtvrtek 11.05.2017 od 13:00 do 14:00 hodin!
Nevkládejte již žádné další dotazy nezobrazí se!

  18 komentářů

 1. Je normální abych musela platit za výtah, když bydlím v přízemí. Výtahem nejezdím, odmítám to platit. Kamarádka říkala, že u nich v domě, ti co bydlí dole výtahy neplatí.

  Kratochvílová K.

  11.5.2017

  • Provoz výtahu, stejně jako osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb,se rozúčtovávají podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Způsob rozúčtování je možné ujednat také jinak, a to s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Nevím v jakém právním vztahu jste vy. Pokuste se vyvolat změnu. Připomínám, že změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období, tedy pokud se Vám podaří získat potřebnou podporu pro změnu, pak bude platit od příštího roku.

   SOS MaS

   11.5.2017

 2. Zdravím, mám v nájemní smlouvě jenom jednu částku s tím, že služby jsou součástí nájmu, proto je i nájem vyšší. Celkem se snažím šetřit tak jsem čekala, že mi něco vrátí, minimálně za vodu a topení, protože jsem byla často pryč. Ale žádné vyúčtování jsem nedostala a pronajímatel tvrdí že mi nic vyúčtovat nemusí.

  Hanka

  11.5.2017

  • Dobrý den, částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají. Na Vaši žádost má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.

   SOS MaS

   11.5.2017

 3. Dobré odpoledné, chtěla jsem původně řešit něco jiného ale narazila jsem na tuto diskusi. My máme měřiče na vodu každý v bytě, stavy co hlásíme, ale nikomu to nesedí, každý platí o hodně víc. Máme dole ve sklepě kohout ale to je zamčené a nikdo tam vodu nebere.Ptala jsem se po baráku. Mám dojem že nás chtějí takto nenápadně okrádat. Každému naúčtují trochu víc a spoléhají že se nikdo nebude kvůli pár stovkám hádat, protože se všichni bojí že přijdou o nájem.

  Nájemci z poruby

  11.5.2017

  • Dobrý den, pokud rozdíly mezi stavy naměřenými na podružných vodoměrech v bytě pak rozdíl může být způsoben tím,že je existuje rozdíl mezi součty jednotlivých vodoměrů v bytech a spotřebou, kterou podle hlavního vodoměru naúčtoval dodavatel. Takový rozdíl existuje prakticky vždy. Hlavní vodoměr na patě domu je totiž mnohem přesnější. Podružné vodoměry nezaberou všechny odběry – např. pokud teče voda příliš malým proudem…Rozdíl se pak rozpočítává podle daných pravidel mezi nájemníky, což způsobuje, že každý zaplatí víc než kolik ukazuje jeho vodoměr. Samozřejmě mohou existovat i jiné důvody rozdílu, odběr ze společných prostor, podvodné jednání některých nájemníků..

   SOS MaS

   11.5.2017

 4. Vážení, mám výhrady proti mému vyúčtování plynu. Podle mých výpočtů a záznamů, by mi mělo být vráceno innogi bývalé RWE daleko více, než pouhých 600 Kč jak vyplývá z vyúčtování. Podle mých výpočtů mi měli vrátit přes dva tisíce. Třikrát totiž loni zlevnili. I když něco vždy zmizí, jako je to každý rok, ve přepočtech a koeficientech, loni byl např. rozdíl mezi mými výpočty a RWE cca 1.200,- Kč ve jejich prospěch, nemohu uvěřit tomu, že v letošním roce ten rozdíl činí 3.278,11 – 611,92 = 2.666,19 Kč, což je 2x více než loni. Už to hodně přehání.Můžete mi prosím poradit, jak danou situaci řešit? Jsem důchodce a takové odírání spotřebitele se mi, s prominutím, hnusí.

  Pavel Kryštůfek

  11.5.2017

  • Dobrý den, nemůžeme takto posoudit, zda došlo ke špatnému výpočtu nebo ne. Každopádně doporučujeme obecný postup, který je možno uplatnit vždy, když nesouhlasíte s jakýmkoliv vyúčtováním a to je uplatnit jeho reklamaci.
   Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování plynu a lhůty pro vypořádání plateb stanoví Vyhláška 545/2006 Sb. Energetického regulačního úřadu, o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, podle které standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu je:
   a) zaslání písemného vyřízení reklamace zákazníka na vyúčtování dodávky plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebo
   b) vypořádání rozdílu v platbách zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním dodávek plynu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě příslušná částka dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby ve prospěch zákazníka poukázána. Pokud tyto lhůty nebudou dodrženy hrozí dodavateli plynu citelné sankce.

   SOS MaS

   11.5.2017

 5. Dobrý den, vím, že to není úplně téma tohoto chatu, ale týká se to energií. Můj otec uzavřel pravděpodobně po telefonu smlouvu s firmou Stabil energy, zjistil jsem to až volal původní dodavatel, co se děje. Tatínek tvrdí, že nic neuzavřel, ale mluvit s nimi mluvil, tak nevím. Potřebuju to nějak ukončit, ale moc se nevyznám v tom odstoupení a nebo tuším, že jde poslat výpověď. Můžeme se zastavit na poradně jsme z Ostravy.Díky.

  Jan Pazdera

  11.5.2017

  • Dobrý den, určitě se zastavte, doporučujeme co nejdříve. Otevírací doby Ostravské poradny naleznete zde http://www.sos-msk.cz/poradny/poradny-a-jejich-provoz/, Vezměte sebou všechny dokumenty, které máte k dispozici, včetně smluv s dosavadním dodavatelem. Základní rozdíl mezi možností odstoupit od smlouvy a vypovědět ji, je ve lhůtě, ve které je možno tyto úkony učinit a také v tom, že v případě zaslání výpovědi běží 15 denní výpovědní doba a to od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Tedy pokud stihnete výpověď zaslat ještě v květnu smlouva z firmou Stabil energy skončí 15 června. Záleží tedy na tom, od kdy má podle smlouvy dojít ke změně dodavatele. Doporučujeme navštívit poradnu nejlépe hned v pondělí či ještě dnes.

   SOS MaS

   11.5.2017

 6. Dobrý den taky nám přišlo vyúčtování a tak se chci zeptat jestli má nárok firma která dělá vyúčtování nájemníkům účtovat i za prázdné byty a prázdné nebytové prostory, letos doplácíme přes deset tisíc, což považuji za opravdu nehorázné, nechci platit za někoho jiného děkuji za odpověd

  Hapalová

  11.5.2017

  • Dobrý den, takto nelze jednoznačně odpovědět. Každá služba spojená s nájmem má vlastní pravidla rozúčtování – roli hraje skutečná spotřeba, podlahová plocha, počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb v jednotlivých jednotkách, u tepla pak mnoho dalších faktorů…
   Způsob rozúčtování dodávky vody a odvádění odpadních vod, provozu a čištění komínů, osvětlení a úklidu spol. prostor a dalších služeb, (kromě dodávky tepla a teplé vody) si poskytovatel služeb může ujednat odlišně od zákonné úpravy a to min. s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. U těchto služeb je tedy důležité, zda existuje nějaká písemná dohoda uzavřená min. s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, někdy je tato dohoda součástí nájemní smlouvy.
   Pokud pravidla nebyla ujednána pak platí pravidla pro rozúčtování nákladů v bytových domech, která naleznete v Zákoně č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tento zákon mj. stanoví, že je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor (§1 odst. 2). Navštivte poradnu a vezměte sebou veškeré podklady.

   SOS MaS

   11.5.2017

 7. Dobrý den minul jsem se s paní, která dělá u nás na vesnici jednou za čtvrt roku odečet vody. Mám spotřebu nějakých 7 kubíků. Ale protože to Loni se mnou ještě bydlela dcera s rodinou, kterás e už odstěhovala. SMVaK mi naúčtoval přes třicet kubíků. Já tolik vody kolik po mě chtějí zaplatit nespotřebuji ani za rok. a navíc je to dost peněz.děkuji za vyízení Dudek Josef

  Dudek Josef

  11.5.2017

  • Dobrý den, pokud nedošlo k odečtu skutečné spotřeby, spočítal dodavatel spotřebu za dané čtvrtletí alternativním způsobem. Roli jistě hrálo také to, že spotřeba v daném místě byla v předchozím období vyšší, protože Vás bylo víc. Kontaktujte dodavatele, nejlépe navštivte pobočku nahlašte stav a požádejte o opravu faktury podle skutečné spotřeby. Řešili jsme obdobné případy a nikdy s tím nebyl větší problém. Pokud k opravě nedojde vyrovná se Vám to v dalších obdobích, kdy nebudete platit.

   SOS MaS

   11.5.2017

 8. Jak to je když mi přijde vyúčtování s nímž nesouhlasím, a reklamuju ho, logicky se mi nechce platit dokud nebude má reklamace vyřízená, protože jsem přesvědčen že mám pravdu. Dodavatelé však trvají na zaplacení, už se mi to stalo u elektřiny.

  Stanislav z Ostravy

  11.5.2017

  • Dobrý den, tady bychom byli velmi opatrní, reklamace totiž zpravidla nemá odkladný účinek. To znamená, že fakturu za odebranou energii musíte zaplatit, a to i když s výší fakturované částky nesouhlasíte. Pokud tak neučiníte, riskujete případné sankce. Pokud je chyba opravdu zjevná, např. v poradnách jsme zaznamenali případ, kdy se spotřebitel při samoodečtu spletl o jeden řád a přišla faktura za desetitisíce, pak rychlá komunikace s dodavatelem vedla k tomu, že faktura byla opravena a spotřebitel platil pouze opravenou částku, Záleží na komunikaci s dodavatelem. Pokud však je vyúčtování sporné z jiných důvodů, doporučujeme fakturu zaplatit a v rámci reklamace se domáhat vrácení sporné částky.

   SOS MaS

   11.5.2017

 9. Chtěla jsem se zeptat, mám podezření, že můj vodoměr neměří správně, co mám dělat? Mám oproti loňsku nějak velkou spotřebu. Můžu chtít, aby byl řádně překontrolovaný. Majitel nechce o ničem slyšet. Zatím jsem mu to nedala písemně, myslíte že dopis pomůže. Broňa

  Broňa

  10.5.2017

  • Dobrý den, protože nesprávným měřením mohou být významně poškozeny Vaše zájmy, jste jako poškozená strana dle §11, odst. 4 zákona 505/90Sb. (O metrologii) oprávněna vyžádat si u vlastníka objektu ověření měřidla (vodoměru) a vydání osvědčení o výsledku ověření. Následně by mělo dojít i k opravě vyúčtování podle výsledku ověření. Před samotnou žádostí o ověření měřidla, doporučujeme však vyloučit další možné příčiny zvýšené spotřeby – změna zvyklostí, nový spotřebič, protékající záchod… Je to proto, že je-li na měřidle zjištěna závada, zpravidla hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou vlastník měřidla, není-li však závada zjištěna, hradí tyto náklady konečný spotřebitel, tedy vy.

   SOS MaS

   11.5.2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Font Resize