Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

STANOVISKO EFSA K BEZPEČNOSTI MOUČNÝCH ČERVŮ (LARVY TENEBRIO MOLITOR)

EFSA posoudil bezpečnost moučných červů konzumovaných jako nová potravina.

NDA Panel EFSA zpracoval na základě žádosti Evropské komise stanovisko týkající se bezpečnosti sušených moučných červů (larvy druhu Tenebrio molitor) jako nové potraviny ve smyslu nařízení (EU) 2015/2283.

Předmětnou novou potravinou jsou sušení mouční červi, ať celí, či ve formě prášku. Hlavní složkou nové potraviny jsou bílkoviny, tuk a vláknina (chitin). Panel uvádí, že hladiny kontaminantů v nové potravině jsou závislé na množství kontaminantů v krmivu pro hmyz. Panel dále uvádí, že nejsou obavy o bezpečnost po celou dobu trvanlivosti z hlediska stability nových potravin, pokud nová je nová potravina v souladu s parametry navrhovanými ve specifikaci. Nová potravina má vysoký obsah bílkovin, ačkoliv skutečný obsah bílkovin je nadhodnocený vzhledem k přítomnosti nebílkovinného dusíku z chitinu.

Žadatel navrhl používat novou potravinu jako celý, sušený hmyz ve formě svačinek (snack) a jako složku v řadě dalších potravin. Cílovou skupinou navrženou žadatelem je obecná populace. Panel poznamenává, že konzumace nové potraviny není nevýhodná z výživového hlediska.

Panel upozorňuje, že konzumace nové potraviny může vyvolat primární senzibilizaci a alergické reakce na bílkoviny přítomné v moučných červech a může způsobit alergické reakce u osob alergických na korýše a roztoče. V nové potravině se také mohou vyskytnout alergeny z krmiv. Panel uzavírá, že při navrhovaném množství a způsobu konzumace je nová potravina bezpečná.

Celé stanovisko a související komunikace jsou dostupné na webu EFSA.

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/