Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Seminář

SEMINÁŘ V PÁTEK DNE  xxx

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. pořádá pro zájemce z řad podnikatelů odborný seminář.

Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za vyřizování reklamačních nároků spotřebitelů, podnikatelům a živnostníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, sociálním pracovníkům…

 

Obsah semináře:

Zákon o ochraně spotřebitele

Ochrana slabší strany a spotřebitele (také podle nového Občanského zákoníku)

Povinnosti prodávajícího a reklamační řízení

Smlouvy uzavírané na dálku (e-shopy), smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání…


Seminář xxx proběhne na Střelniční ulici 8 v Ostravě v době od 9.00 do 14.00 hodin. Přihlášky zasílejte do xxx.

Kurzovné na osobu:  1 000 Kč bez přezkoušení
                                    1 200 Kč s přezkoušením

Kurzovné zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení.

Přihlášky a informace:
– tel. 596 111 252, 606 382 280,
– e-mail:
ostrava@sos-msk.cz
– poštou, osobně na adrese sdružení
– nebo přes
online formulář