Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Odborné semináře

SEMINÁŘ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. – REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE (VČETNĚ DOPADŮ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU)

Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za vyřizování reklamačních nároků spotřebitelů, podnikatelům a živnostníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, sociálním pracovníkům…

Účastníci semináře budou seznámeni se základními povinnostmi podnikatelů vůči spotřebitelům v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb v obchodě. Získají detailní přehled o způsobu a formě vyřizování reklamací.

Seminář je zaměřen na výklad nejdůležitějších právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, včetně seznámení se zásadními změnami v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku.

Pozornost bude věnována možnostem mimosoudního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli.

 

Obsah semináře:

Zákon o ochraně spotřebitele

Ochrana slabší strany a spotřebitele (také podle nového Občanského zákoníku)

Povinnosti prodávajícího a reklamační řízení

Smlouvy uzavírané na dálku (e-shopy), smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání…

Zaujala Vás naše nabídka? Rádi Vám připravíme také školení ušité na míru Vašim pracovníkům, dle Vašich individuálních požadavků, proškolíme pracovníky přímo v prostorách Vaší firmy, dle Vašich časových možností… Neváhejte nás kontaktovat.

*Pro zájemce, kteří si chtějí ověřit své znalosti ze školené problematiky. Na základě úspěšně zvládnutého písemného testu v rozsahu cca 30 minut, bude vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu SOS MaS, z.s..

Informace:
– tel. 596 111 252, 606 382 280
– e-mail: ostrava@sos-msk.cz
– internetové stránky www.sos-msk.cz 
– osobně na adrese sdružení