Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet

Pravidelné sestavování rodinného rozpočtu umožní domácnostem získat poměrně přesný přehled o tom, odkud a kdy peníze přicházejí a hlavně kdy a kam. Rodinný rozpočet ukáže, kde by se dalo ušetřit, kam peníze zbytečně utíkají. Vyjasněný rozpočet pomůže spotřebitelům zajistit kontrolu nad finanční situací jejich rodiny, pomůže předcházet předluženosti, osobnímu bankrotu a podobným závažným situacím. Rozpočet napomáhá spotřebitelům vytvořit podmínky pro naplnění budoucích krátkodobých i dlouhodobých cílů, jako je například vysněná dovolená nebo nové auto, či nové bydlení.

Rodinný rozpočet je plán finančního hospodaření domácností.

Sestavení jednoduchého rozpočtu není vůbec složité. Vystačíte si i s obyčejnou tužkou a blokem.

Jak sestavit rodinný rozpočet?

Základem každého rozpočtu, včetně toho rodinného, je přehled příjmů a výdajů. Proto je potřeba opravdu poctivě po dobu minimálně jednoho měsíce zapisovat všechny příjmy i výdaje.

Základem je, co nejpodrobněji a upřímně zaznamenat všechny měsíční výdaje a příjmy. Schovávat si všechny účtenky, využívat data z internetového bankovnictví, zapisovat si další výdaje…

Po jejich sečtení přichází čas účtování, které odhalí konkrétní situaci rodiny.

V ideálním případě by rodině mělo každý měsíc zůstat po odečtení všech výdajů alespoň 20 % z celkového příjmu, které by měly být určeny na finanční priority jako je vytváření rezervy na neočekávané výdaje, spoření, kvalitní pojištění případně splácení dluhů.

Život ale přináší různé situace a je často ideálu hodně vzdálen. V případě deficitu je potřeba hledat možné úspory (eliminovat zbytné položky, šetřit na správných místech), či možnosti zvýšení příjmů.

TIP: Využijte náš vzor tabulky rodinného rozpočtu:

VZOR 50. Rodinný rozpočet