Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Reklamace vyúčtování

REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ

Jste-li odběratelem elektřiny/plynu, pak byste minimálně jednou ročně měli od svého dodavatele obdržet vyúčtování za tuto komoditu. Termín vyúčtování je závislý na termínech odečtů elektroměrů, které určuje provozovatel distribuční soustavy a liší se podle lokality.

Pravidla upravující uplatnění reklamace vyúčtování za elektřinu hledejte ve smlouvě a obchodních podmínkách svého dodavatele. Najít byste měli nejen kde a jakým způsobem reklamaci podat, ale také v jakých lhůtách tak musíte učinit.

Reklamaci doporučujeme podávat písemně. Dopis, ve kterém reklamaci uplatňujete, by měl vždy obsahovat:

  • vaše identifikační údaje
  • informace o reklamované faktuře – vaše zákaznické číslo, variabilní symbol, číslo odběrného místa, datum splatnosti, příp. i EAN kód (u elektřiny) či EIC kód (u plynu)
  • podrobný popis reklamované skutečnosti.

Dodavatel má povinnost odpovědět na Vaši reklamaci do 15 kalendářních dnů. Zároveň musí do 30 dnů od doručení reklamace vyrovnat rozdíl ve vyúčtování, který vzniknul chybnou fakturací. Pokud tyto termíny nedodrží dodavatel elektřiny, hrozí mu pokuta 600 Kč za každý den prodlení. Dodavateli plynu hrozí mu pokuta 750 Kč za každý den prodlení. Tyto částky inkasuje odběratel, tedy vy.

Vzor 42 Reklamace vyúčtování energií