Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Zpožděný let

ZPOŽDĚNÝ LET – NÁROKY CESTUJÍCÍCH

Nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, stanovuje pravidla pro ochranu cestujících ve výše uvedených případech a to v pravidelné i nepravidelné letecké dopravě.

Odkazy na jeho tiskové opravy a konsolidovanou verzi jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.

Nařízení vstoupilo v platnost 17. února 2005.

Další informace k této problematice, včetně formuláře případné stížnosti naleznete na stránce formulář stížnosti cestujících v letecké dopravě.

Zdroj: www.caa.cz

VZOR 34 Uplatnění nároku na kompenzaci za zpožděný let (česky)

VZOR 35 uplatnění nároku na kompenzaci za zpožděný let (EN)