Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Odstoupení od KS-mimo obchodní prostory

Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

 

Adresát

Prodejce s. r. o.
Horní konec 1, Dolní

IČ. 12345678

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Datum uzavření smlouvy (*) /datum převzetí zboží (*)

……………………………………………………………………………………………….. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.