Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Odstoupení od kupní smlouvy

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §2169 občanského zákoníku

Prodejce, s. r. o.
Horní konec 1, Dolní

IČ. 12345678

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ……………………….. jsem ve Vaší prodejně ………………….. v………………………………..(adresa provozovny) zakoupil/a ………………………… (zboží), výrobní číslo……………….. za ………………… Kč (kupní cena).

Dne………………. začal ………………………… vykazovat vadu ……………………, která se projevuje……………………..

…………………..(zboží) jsem proto reklamoval. Vzhledem k tomu, že jsem byl upozorněn na to, že se jedná o vadu neopravitelnou, která lze řešit výměnou součásti za novou, požadoval jsem tedy výměnu této nové součásti (viz. reklamační protokol ze dne………………..).

Po deseti dnech jsem byl Vaší pracovnicí informován, že součástku, již nejste schopni dodat, vzhledem k tomu, že se tento typ již nevyrábí. Byl mi nabídnut alternativní výrobek, ovšem s podmínkou doplacení části kupní ceny.

Tuto nabídku nepřijímám a v souladu s § 2169 Občanského zákoníku odstupuji od výše uvedené kupní smlouvy.

Tímto odstoupením se předmětná kupní smlouva ruší. …………………….. (předmět reklamace) máte od uplatnění reklamace dne……………..ve své dispozici (viz reklamační protokol ze dne ……………….). Kupní cenu, tedy částku …………………. Kč mi vraťte nejpozději do …………… dnů na můj účet číslo…………………….. vedený u ……………..

 

Za kladné vyřízení děkuji.

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

……………………………….(Jméno a příjmení) ……………………………… (Adresa) ……………………………… (kontakt telefon, e-mail..)

 

Přílohy: Kupní smlouva/Kupní doklad

Reklamační protokol ze dne……………….