Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Reklamace zájezdu

Reklamace zájezdu

 

Název cestovní kanceláře
Adresa cestovní kanceláře

IČ cestovní kanceláře

 

V ………. dne …………..

 

Dobrý den,

zakoupili jsme si od Vaší cestovní kanceláře …………….(název CK), ……………………., IČ: …………. (dále jen „CK“), zájezd do ……….., pro dvě osoby od ……….. do ………… Číslo smlouvy uzavřené s Vaší cestovní kanceláří je ………………

Popis reklamace: ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Tímto byla z Vaší strany porušena smlouva o zájezdu uzavřená s námi dne …….. Na základě této smlouvy jsme si za nadstandartní ubytování připlatili celkem …………….Kč, které tímto v souladu s pravidly občanského zákoníku požadujeme zpět. Zároveň kvalita ubytování podstatně zkazila naši dovolenou.

Žádáme Vás tedy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. o vyřízení reklamace a to nejen navrácením přeplacené částky, ale také poskytnutím slevy z celkové ceny zájezdu.

 

S pozdravem

…………………………………..

Vlastnoruční podpis

 

……………………………….(Jméno a příjmení) ……………………………… (Adresa) ……………………………… (kontakt telefon, e-mail..)

 

Přílohy:

  • kopie dokladu o zaplacení zájezdu
  • protokol o vadách zájezdu sepsaný s delegátem
  • fotodokumentace