Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

DOBA REALIZACE PROJEKTU ERASMUS SE KVŮLI KORONAVIROVÉ EPIDEMIE PRODLOUŽÍ

Tisková zpráva ze dne 15.4.2020

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. se již v roce 2018 zapojilo do mezinárodního projektu v rámci grantového programu Erasmus+, pod názvem Rozvoj klíčových kompetencí dospělých prostřednictvím inovativního programu spotřebitelského vzdělávání..

Projektu se kromě SOS MaS, z.s. a slovenské zaštiťující organizace Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, účastní také italská organizace Federconsumatori, řecká organizace Union of Working Consumers of Greece (EEKE). Mezinárodní projekt je zaměřen na Evropská partnerství formálních a neformálních výukových institucí a spotřebitelských organizací za využití problémů z reálného života a neformálního přístupu.

Cílem společného projektu je vytvořit a následně ověřit inovativní výukový program nazvaný Vývoj klíčových kompetencí dospělých, pomocí inovativního programu spotřebitelské výuky. Školící program je navržený pro cílovou skupinu nezaměstnaných dospělých jednotlivců do 29 let, kteří jsou charakterizováni jako riziková skupina s předčasně ukončeným sekundárním vzděláním a s nedostatkem kvalifikací a schopností.

Mezi výstupy projektu patří Brožura případových studií s 10 případovými studiemi, která je základem vzdělávacího programu spotřebitelského vzdělávání. Brožura je přeložená do 5 národních jazyků a je k dispozici pedagogům, lektorům a všem, kteří se zajímají o problematiku spotřebitelského vzdělávání.

Projekt následně pokračoval přípravou jednotlivých lekcí – výukových hodin. K souboru 10 případových studií byly vytvořeny metodologie vzdělávání (vyučovací modely – vyučovací hodiny) s variabilními možnostmi didaktických nástrojů a vzdělávacích zdrojů, jejichž cílem je podpora využívání interaktivních metod ze strany pedagogů. Pracovníci SOS MaS, z.s. připravili interaktivní lekce k těmto dvěma tématům:

– Interaktivní lekce s ověřením Rodinný rozpočet

– Interaktivní lekce s ověřením Služby elektronických komunikací

Veškeré vzdělávací materiály jsou aktuálně zveřejněny na webových stránkách SOS MaS, z. s. (http://www.sos-msk.cz/o-nas-nove/erasmus/vzdelavaci-materialy-pro-lektory/)

V současné době měl projekt pokračovat závěrečnou fází, kterou je reálné ověření vzdělávání na vzorku účastníků z cílové skupiny projektu. Úspěšná realizace závěrečné části projektu probíhala až do března 2020, kdy ji koronavirová pandemie pozastavila a to nejen v České republice, ale také ve všech dalších zapojených zemích. Termín dokončení celého projektu, který byl původně naplánován na červen 2020, se tak s největší pravděpodobností bude muset posunout o několik měsíců. Pevně věříme, že současná krize co nejdříve skončí a my spolu s našimi partnery budeme moci v realizaci projektu dále pokračovat a projekt úspěšně dokončit.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út 9.00 – 12.00 hodin, každé úterý v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 773 901 773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 773 901 773
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Brno: Po: 10 – 13 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 773 901 773
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.