Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

PRODEJ BEZMÁLA 300 KG DRŮBEŽÍHO MASA NEZNÁMÉHO PŮVODU NA OLOMOUCKU

Veterinární inspektoři státní veterinární správy v olomouckém kraji na základě podnětu, jímž byl inzerát na sociálních sítích nabízející prodej zmrazených slepic z vlastního chovu, provedli kontrolu potravinářského podniku v Hustopečích nad Bečvou. Na místě inspektoři nejdříve uskutečnili kontrolní nákup, kdy jim byla prodaná zmrazená slepice v sáčku bez jakéhokoliv označení. Při následné kontrole objevili v mrazících boxech v prostorech provozovny 232 kusů zmrazených slepic v celkovém množství cca 280 kg bez jakéhokoli označení a průvodních dokladů. Provozovatel, který se účastnil kontroly, nepředložil žádné doklady o původu prodávaných slepic, kontrole pouze sdělil, že se jedná o maso od jednoho jeho kamaráda.

SVS zmíněnému subjektu nařídila neškodnou likvidaci drůbežího masa neznámého původu v asanačním podniku. Veškeré maso bylo znehodnoceno modrou barvou, aby nemohlo dojít k jeho uvedení na trh. Zároveň byla provozovateli zakázána výroba, zpracování a uvádění živočišných produktů na trh (zmrazeného drůbežího masa).

Provozovateli potravinářského podniku za porušení platných předpisů může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Zdroj: SVS