Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Předváděcí akce

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE

Uzavřeli jste smlouvu na předváděcí akci, např. v restauraci, v hotelu, nebo kulturním domě…? A následně po návratu domů jste si koupi rozmysleli? Pak čtěte následující řádky.

V těchto případech totiž máte právo od dané smlouvy odstoupit a to i bez udání důvodu, a bez jakékoliv sankce ze strany podnikatele, a to do 14 dnů, u kupní smlouvy počítáno od převzetí zboží (§ 1829 Občanského zákoníku). Právo odstoupit máte i v případě, že smlouva sice byla uzavřena v kamenném obchodě, ale došlo k tomu bezprostředně poté, co jste byli podnikatelem osloveni na ulici!

Prodávající Vás musí na toto právo písemně upozornit a předat Vám vzorové odstoupení od smlouvy, které k odstoupení můžete využít nebo nemusíte. V případě, že by Vás podnikatel nepoučil činí lhůta pro odstoupení až 1 rok a 14 dnů!

Pozor i zde existují výjimky, kdy odstoupit nelze (např. z hygienických důvodů, nebo pokud je zboží upraveno na Vaše přání nebo pro Vaši osobu, u audio a video nahrávek a softwaru, jestliže porušíte originální obal atd.)

TIP: Pokud si nejste jisti, zda ve Vašem případě můžete odstoupit kontaktujte nás.

Jak odstoupit od smlouvy?

Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat písemně, ideálně doporučeným dopisem s dodejkou. Oznámení o odstoupení musí být ve lhůtě odesláno obchodníkovi, postačí tedy podat zásilku čtrnáctý den na poštu!

V případě odstoupení od smlouvy si strany smlouvy vracejí, co od druhé strany obdržely. Jako spotřebitel máte ve lhůtě 14 dnů od odstoupení prodávajícímu vrátit zboží a prodávající ve stejné lhůtě Vám peníze. Pozor: Podnikatel není povinen vrátit peníze dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží, nebo alespoň prokáže, že zboží odeslal. Je zde tedy povinnost spotřebitele vrátit zboží jako první.

Víte, že prodávající, který v rámci předváděcí akce prodává výrobky nebo poskytuje služby, nesmí od Vás během této akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní ceně výrobku nebo služby anebo její části. Tento zákaz se vztahuje i na zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoliv jiný poplatek!!!                                                                                                                    

Pokud se zúčastníte předváděcí akce, během které prodávající požaduje nebo přebírá od kupujících kupní cenu, zálohu či jakýkoliv jiný poplatek, prosím informujte o tom dozorový orgán, jímž je Česká obchodní inspekce. Můžete tak pomoci zabránit do budoucna porušování zákona a předejít tomu, aby byli další lidé stejně poškozeni. Využít můžete tento jednoduchý vzor: 

Vzor – 26 Podnět ČOI pro porušování § 20b) ZOS

V případě odstoupení od smlouvy odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží, které jako zákazník při odstoupení od smlouvy vracíte, může být samozřejmě rozbalené a vyzkoušené, pamatujte však, že pokud bude vrácené zboží poničeno, může po Vás prodejce požadovat náhradu způsobené škody.

Před uzavřením smlouvy na předváděcí akci si všechny písemnosti dobře přečtěte, nepodlehněte nátlaku prodávajících a nákup finančně náročnějšího zboží si dobře rozmyslete! Na našem trhu se vyskytuje řada podvodných firem prodávající zboží tímto způsobem. Zboží bývá často nekvalitní a předražené, a přestože zde existuje zákonné právo na odstoupení od smlouvy, podstupují spotřebitelé nemalé riziko, že jim zaplacené částky nebudou vráceny a budou je muset vymáhat soudní cestou!