Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA V TRŽNÍ SÍTI ZÁSILKU OVOCE MANGO S 13X PŘEKROČENÝM LIMITEM PRO PESTICID TRIFLOXYSTROBIN

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci sledování cizorodých látek v potravinách intenzívně věnuje i kontrole čerstvého ovoce včetně exotických druhů. Aktuální kontrola v tržní síti zjistila šarži nevyhovujícího ovoce mango odrůdy Tommy Atkins, země původu: Brazílie. Laboratorní rozbor v národní referenční laboratoři na SZPI potvrdil v ovoci přítomnost pesticidu trifloxystrobin v množství 0,13 miligramů na kilogram (mg/kg), maximální přípustné množství stanovuje právní předpis na 0,01 mg/kg.
Nevyhovující šarži čerstvého nebaleného ovoce inspektoři odebrali v provozovně společnosti Penny Market s.r.o., dodavatelem je společnost Čerozfrucht s.r.o.
Trifloxystrobin je pesticidní látka s fungicidním účinkem.
S kontrolovanými osobami zahájí Potravinářská inspekce správní řízení o uložení pokuty.
SZPI zjišťuje nadlimitní přítomnost cizorodých látek nebo látek nepovolených zejména u sortimentu z dovozu – čajů, máku a čerstvého ovoce a zeleniny.

Zdroj: SZPI