Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Mediační centrum Praha

MEDIAČNÍ CENTRUM PRAHA
Na Poříčí 12
110 00 Praha
(kancelář JUDr. Lenky Šalamoun Ph.D. a ESI o.p.s. – Palác YMCA – 5.patro)

Tel.: 420 606 382 280, 420 596 111 252
E-mail – poradna@sos-msk.cz

POZOR! Do Mediačního centra je nutné se předem telefonicky objednat!!!

Mediační centrum poskytuje spotřebitelům nejen konzultace spotřebitelských problémů, ale také konzultace směřující k řešení sporů jiným postupem, než klasickou soudní cestou ve spolupráci s JUDr. Lenkou Šalamoun Ph.D. – mediační centrum a neziskovou organizací ESI o.p.s.

Pokud vznikl spotřebitelský spor mezi spotřebitelem a podnikatelem (spor z právního vztahu, např. neplnění smluvního ujednání) a byly před podáním podnětu uplatněny veškeré nároky a možnosti, které nabízí zákon a spor by mohl být řešen mimosoudní cestou, můžete kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s..


POZOR!

V případě potřeby poradenství
volejte po – pá v době od 9.00 do 16.00 hodin
poradenskou linku +420 608 722 582