Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Arbitr

 

FINANČNÍ ARBITR ČR

Washingtonova 25
110 00 Praha 1

Telefon:
+ 420 221 674 600
Fax.: + 420 221 674 666
Email: arbitr@finarbitr.cz
www: www.finarbitr.cz

Poradní hodiny :
pondělí – čtvrtek od 8,30 – 15,30 hodin
pátek                  od 8,30 – 14,30 hodin

 

Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou.
Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb (např. banky nebo instituce vydávající elektronické platební prostředky) a uživateli platebních služeb (tj. klienti) při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz. 
Pravomoci finančního arbitra se od 1.11.2013 rozšířily i o řešení sporů klientů se směnárnami a životními pojišťovnami. Počítá s tím novela zákona o finančním arbitrovi, která vstoupila v účinnost společně s novým zákonem o směnárenské činnosti. Vyplývá to ze Sbírky zákonů.
Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti.
Za výkon své funkce odpovídá Poslanecké sněmovně.