Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Agrarní komora

 

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Blanická 3
772 00 Olomouc

Telefon:
+ 420 585 228 530
Fax: + 420 585 222 517
Email: sekretariat@akcr.cz
www: www.agrocr.cz

 

Agrární komora ČR byla zřízena zákonem č.301/1992 Sb.‚ve znění zákona č.121/1993 Sb. a ve znění zákona č.223/1994 Sb. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství.
Agrární komora ČR je rozhodující nevládní agrární organizací, která zastupuje zájmy  svých členů, jimiž jsou zemědělci, lesníci, potravináři, ale také včelaři a další.