Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

OCHRANA SPOTŘEBITELE – VEŘEJNÁ KONZULTACE MPO 2. 7. – 31. 8. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro širokou veřejnost možnost zapojit se do návrhu nového spotřebitelského zákona. Svůj názor, či zkušenost může každý přenést do dotazníku, a to jako spotřebitel nebo jako podnikatel. Dotazníky jsou rozděleny, jeden je určen pro spotřebitelskou veřejnost a jeden pro podnikatele. Vyplnění dotazníku není časově náročné, ale získané odpovědi budou cenným zdrojem informací pro nově připravovaný zákon.

Veřejná konzultace bude přístupná od 2. července do 31. srpna 2018.

V rámci veřejné konzultace můžete ovlivnit i vy podobu připravovaného nového zákona o ochraně spotřebitele

 Na základě unesení vlády č. 653 ze dne 18. září 2017 probíhá příprava paragrafového znění nového zákona o ochraně spotřebitele. Vypracováním bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo spravedlnosti.

V současné chvíli probíhá zhodnocení dosavadních zkušeností se spotřebitelským zákonem. Trh je pružný a v neustálém vývoji, je nutné na jeho vývoj reagovat změnami v zákoně. Trh a práva spotřebitelů se nyní řeší nejen na úrovni EU, ale i na úrovni národní. Ministerstvo průmyslu a obchodu bere ochranu spotřebitele jako jednu z priorit a chce účinně chránit spotřebitele, a zároveň omezovat nadbytečnou byrokratickou zátěž podnikatelů. Proto se ministerstvo rozhodlo pro krok směrem k široké veřejnosti a připravilo veřejnou konzultaci k dané problematice. Každý má možnost vyjádřit své zkušenosti, sdělit svůj názor a tím ovlivnit výslednou podobu nového zákona.

V případě potřeby se respondenti mohou obrátit na ministerstvo pro další informace. Dotazy je možné zasílat na adresu: posta@mpo.cz, do záhlaví, prosím, napište: „Veřejná konzultace – nový zákon o ochraně spotřebitele“.

Dotazníky určené pro spotřebitele a podnikatele (po kliknutí na odkaz se dotazník zobrazí v novém okně, umístěn je na serveru www.BusinessInfo.cz):

 

Zdroj: MPO – ČOI