Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Schůzka v Turíně

MEZNÁRODNÍ SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU V TURÍNĚ

Ve dnech 11. a 12. prosince 2018 se naše organizace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v Turíně zúčastnila prvního ze dvou mezinárodních setkání v rámci projektu s názvem „Rozvoj klíčových kompetencí dospělých pomocí inovativního programu spotřebitelské výchovy,“ který je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+. Setkání se kromě naší organizace zúčastnili i ostatní partnerské organizace, a to jmenovitě italská spotřebitelská organizace Federconsumatori Piemonte, řecká organizace Union of Working Consumers of Greece (EEKE) a litevská organizace Lietuvos Nacionaline Vartotoju Federacija (LNCF). Nechyběla samozřejmě ani Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, jež je koordinátorem celého projektu.

Hlavním cílem celého setkání bylo porovnat situaci s nezaměstnaností v daných státech, předložení konceptu úkolu, který byl každé organizaci delegován, stejně jako předložení informací ohledně způsobu, jakým bude jaká země vybírat cílovou skupinu a sbírat případové studie. V neposlední řadě bylo potřeba, aby se jednotlivé organizace domluvily, na které konkrétní klíčové kompetence se budou soustředit a jaká témata budou v jednotlivých manuálech zpracovávat, s přihlédnutím ke specializaci každé dané organizace.

Při porovnání situace ohledně nezaměstnanosti jsme se také zabývali velkým rozdílem v procentuální dlouhodobé nezaměstnanosti mezi státy, ze kterých partnerské organizace pochází. Nejnižší nezaměstnanost byla podle dat získaných z eurostatu v České republice (2,2 %), následovala Litva (6,2 %), Slovensko (6,5 %), Itálie (10,6 %) a Řecko (19,3 %), kde míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných, jako procento pracovní síly na základě definice Mezinárodní organizace práce (ILO). Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných. Nezaměstnané osoby jsou osoby ve věku od 15 do 74 let, které:
– jsou během referenčního týdne bez práce;
– jsou k dispozici k zahájení práce během následujících dvou týdnů;
– aktivně hledali práci v posledních čtyřech týdnech nebo si již našli zaměstnání, které by mělo začít v             průběhu následujících tří měsíců.

Déle byl na programu rozvrh aktivit a intelektuálních výstupů. Italská organizace Federconsumatori Piemonte všem přednesla Studii potřeb vzdělávání lidí. Naše organizace nastínila, co jsou to případové studie, jakým způsobem se provádí a jak z nich získat data pro případové studie, a to s uvedením příkladů z vlastních zkušeností. Dále přednesla řecká organizace Union of Working Consumers of Greece metodologii pro ověřování rozvojů klíčových kompetencí a následovala prezentace Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska na téma vytvoření výukového programu a následného ověřování jeho užitečnosti.

Následně si organizace rozdělily témata, na která se budou v cílových skupinách soustředit.

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1

Redakce SOS MaS, z.s