Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Mezinárodní projekt….

MEZINÁRODNÍ PROJEKT V RÁMCI GRANTOVÝCH PROJEKTŮ ERASMUS+

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je zapojen do projektu pod záštitou Slovenské spotřebitelské organizace (Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska) v čele s prezidentkou Mgr. Boženou Stašenkovou, PhD. Jedná se o projekt v rámci grantových projektů Erasmus+, Rozvoj klíčových kompetencí dospělých pomocí inovativních programů spotřebitelské výchovy. Tohoto projektu se kromě naší a slovenské organizace účastní i italská organizace Federconsumatori, řecká organizace Union of Working Consumers of Greece (EEKE) a litevská organizace Lietuvos Nacionaline Vartotoju Federacija (LNCF).

Tento mezinárodní projekt je zaměřen na Evropská partnerství formálních a neformálních výukových institucí a spotřebitelských organizací, s využitím problémů z reálného života a neformálního přístupu, na metodologii založenou na zkušenostech spotřebitelských poraden a účasti na Evropském výukovém programu The European Diary and Consumer Classroom, na propagaci spotřebitelské výuky rozvíjením a uskutečňováním inovativní metodologie pro studenty všeho věku. Rovněž také na vytvoření výukových modelů a lekcí založených na studiích případů a rozvoj klíčových kompetencí nastavených pod Evropským rámcem pro klíčové kompetence, na vytvoření didaktických pomůcek a zdrojů pro podporu učitelů v osvojování interaktivních metod, na spolupráci formálních a neformálních institucí k akreditaci mladých lidí, kteří odejdou ze školy, aby si zlepšili svoje schopnosti anebo si prohloubili svoje vzdělání.

Hlavní aktivity tohoto projektu jsou zahájit schůze partnerských organizací, vytvoření analýzy (nejdůležitější problémy spotřebitelů pomocí výzkumu spotřebitelských poraden v partnerských státech), navržení studií, jež jsou založeny na partnerských výzkumech v partnerských organizacích a dvoudenní konference a workshop v partnerských organizacích (analýza studie a nástroj ke zkoumání klíčových kompetencí, jež je potřeba zlepšit, didaktických nástrojů a vzdělávacích zdrojů k podpoře učitelů v osvojení interaktivních metod pro rozvoj klíčových kompetencí). Dalšími aktivitami jsou vytvoření manuálu (jak implementovat studii, používat výukové moduly a výuku pro rozvoj klíčových kompetencí), mezinárodní akce (skupina respondentů – otevřená diskuze, skupinová analýza výukových modulů a lekcí, vytvoření seznamu hrozeb a slabin) a předělání manuálu na akreditovaný program pro mladé, kteří odejdou ze školy. Mimo jiné rovněž mezi aktivity spadá podělení se o výsledky projektu skrze webové stránky a vytvoření finální zprávy.

Konečné výstupy projektu by měly být zpráva o potřebách analýzy, manuál o tom, jak implementovat studii k rozvoji klíčových kompetencí pro studenty všeho věku, akreditovaný program pro mladé, kteří odešli ze školy a webová stránka se všemi produkty, jež byly během projektových aktivit vytvořeny.

Priority tohoto projektu je zlepšování a rozšiřování nabídky kvalitních vzdělávacích možností ušité na míru pro potřeby individuálních málo kvalifikovaných dospělých. Rovněž také rozvoj a rozšíření kompetencí vyučujících – málo kvalifikovaní dospělí potřebují podpůrné programy, aby se začali dále zabývat jejich vzděláním. Abychom podpořili jejich schopnosti a motivaci v pokračování ve studiu, nabízíme inovativní program spotřebitelské výuky, který vychází z jejich každodenního života.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.