Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Tisková zpráva 1

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ NEZAMĚSTNANÝCH DOSPĚLÝCH

Pět evropských spotřebitelských organizací, Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z České republiky, Federconsumatori Piemonte z Itálie,  Union of Working Consumers of Greece z Řecka, Lithuanian National Consumer Federation z Litvy a Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska přijalo výzvu Evropské Komise pro Erasmus+ (číslo 2018-1-SK01-KA204-046393) v oblasti Strategického partnerství a začalo implementovat společný projekt pro podporu inovací, výměny zkušeností a odborných znalostí mezi různými druhy organizací.

Cílem společného projektu je vytvořit a následně ověřit inovativní výukový program nazvaný Vývoj klíčových kompetencí dospělých, pomocí inovativního programu spotřebitelské výuky. Školící program navržený pro cílovou skupinu nezaměstnaných dospělých jednotlivců do 29 let, kteří jsou charakterizováni jako riziková skupina s předčasně ukončeným sekundárním vzděláním a s nedostatkem kvalifikací a schopností.

Program bude založen na zkoumání motivace lidí účastnících se výukového programu k získávání znalostí a schopností nutných pro každodenní spotřebitelský život a jejich současných znalostí a zkušeností. Za účelem povzbuzení dospělých v jejich schopnosti učit se a rozvíjení jejich klíčových kompetencí, musí výukový program vytvořit lákavý obsah z každodenního života spotřebitele a použít interaktivní formy učení.

V rámci projektu budou vyvinuty indikátory pro vyhodnocení klíčových kompetencí účastníků výukového programu. Kvalita školícího programu bude nakonec ověřena na vzorku cílové skupiny. V souladu s požadavky programu ERASMUS bude výukový program přístupný pro širokou veřejnost a bude k nalezení na webových stránkách všech zúčastněných organizací.

Implementace projektu umožní školitelům výměnu zkušeností s výukou dospělých a rozšíření výstupů projektu do škol, univerzit, jiných institucí, lidí, rodičů a všech spotřebitelů.

Zdroj: Božena Stašenková, koordinátorka projektu (tel. +421 903 032 696)