Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

NOBELOVA CENA NA ROK 2020

Potřeba mezinárodní solidarity a mnohostranné spolupráce je viditelnější než kdy dříve. Norský výbor Nobelovy ceny se rozhodl udělit Nobelovu cenu za mír na rok 2020 Světovému potravinovému programu (WFP) za jeho úsilí v boji proti hladu, za jeho příspěvek ke zlepšení podmínek pro mír v oblastech zasažených konflikty a za to, že je hnacím motorem úsilí zabránit používání hladu jako zbraně války a konfliktu.

Světový potravinový program je největší humanitární organizace na světě zabývající se hladem a podporou zajišťování potravin. V roce 2019 poskytla WFP pomoc téměř 100 milionům lidí v 88 zemích, kteří se stali oběťmi akutní potravinové nejistoty a hladu. V roce 2015 bylo vymýcení hladu přijato jako jeden z cílů udržitelného rozvoje OSN. WFP je primárním nástrojem OSN k uskutečnění tohoto cíle. V posledních letech začala být situace velmi negativní. V roce 2019 trpělo akutním hladem 135 milionů lidí, což je nejvyšší počet za mnoho let. Většinu nárůstu způsobily války a ozbrojené konflikty.

Koronavirová pandemie přispěla k výraznému nárůstu počtu obětí hladu ve světě. V zemích jako Jemen, Demokratická republika Kongo, Nigérie, Jižní Súdán a Burkina Faso vedla kombinace násilných konfliktů a pandemie k dramatickému nárůstu počtu lidí žijících na pokraji hladovění. Tváří v tvář pandemii prokázal Světový potravinový program působivou schopnost zintenzivnit své úsilí. Jak sama organizace uvedla: „Až do dne, kdy budeme mít lékařskou vakcínu, je jídlo nejlepší vakcínou proti chaosu.“

Světu hrozí nebezpečí hladové krize nepředstavitelných rozměrů, pokud Světový potravinový program a další organizace poskytující potravinovou pomoc nedostanou požadovanou finanční podporu.

Souvislost mezi hladem a ozbrojeným konfliktem je začarovaný kruh: válka a konflikty mohou způsobit potravinovou nejistotu a hlad, stejně jako hlad a potravinová nejistota mohou způsobit vzplanutí latentních konfliktů a spuštění násilí. Nikdy nedosáhneme cíle nulového hladu, pokud také neukončíme válku a ozbrojený konflikt.

Norský Nobelův výbor by rád zdůraznil, že poskytování pomoci při zvyšování bezpečnosti potravin nejen předchází hladu, ale může také pomoci zlepšit vyhlídky na stabilitu a mír. Světový potravinový program se ujal vedení v kombinaci humanitární práce s mírovým úsilím prostřednictvím průkopnických projektů v Jižní Americe, Africe a Asii.

Světový potravinový program se aktivně účastnil diplomatického procesu, který vyvrcholil v květnu 2018 jednomyslným přijetím rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2417, která se poprvé výslovně zabývala vazbou mezi konfliktem a hladem. Rada bezpečnosti rovněž zdůraznila povinnost členských států OSN zajistit, aby se potravinová pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, a odsuzovala použití hladovění jako metody boje.

Norský Nobelův výbor si letošním oceněním přeje vztáhnout pozornost světa k milionům lidí, kteří trpí hladem nebo mu čelí. Světový potravinový program hraje klíčovou roli v mnohostranné spolupráci při zajišťování potravinové bezpečnosti jako nástroje míru a významně přispěl k mobilizaci členských států OSN v boji proti používání hladu jako válečné zbraně a konfliktu. Organizace každý den přispívá k rozvoji bratrství národů uvedené ve vůli Alfreda Nobela. Jako největší specializovaná agentura OSN je Světový potravinový program moderní verzí mírových kongresů, kterou má podporovat Nobelova cena míru.

Práce Světového potravinového programu ve prospěch lidstva je snahou, kterou by měly být schopny podporovat všechny národy světa.

Oslo, 9. říjen 2020

Zdroj: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/summary/

Překlad: Redakce SOS MaS, z.s.