Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Newsletter SOS-MaS, z. s. – 2/2019

Vážení odběratelé našeho newsletteru,
právě dnes 15. března si na celém světě spotřebitelé připomínají Světový den spotřebitelských práv. V tento den si připomínáme, že ochrana našich spotřebitelských práv není samozřejmostí. A protože je tento den svátkem nejen naším, ale svátkem nás všech, připomeňme si nejprve historii tohoto dne. 

Ani tento měsíc Vás však neochudíme také o dávku aktuálních zajimavých informací z oblasti ochrany spotřebitele.

Přejeme Vám příjemné čtení.
Redakce SOS MaS, z. s.

 

Historie dne spotřebitelských práv

Letos uběhne již 57 let od okamžiku, který se považuje za základní krok pro vytvoření současného systému ochrany spotřebitelů, jakožto slabší smluvní strany. Americký prezident J. F. Kennedy vystoupil právě 15. března 1962 na půdě Kongresu a vyhlási

l čtyři základní teze na ochranu spotřebitelů. Celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International na základě toho v roce 1983 prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv.

Stanovena byla nejprve tato čtyři základní spotřebitelská práva:

Právo na bezpečnost výrobků a služeb
Právo na informace
Právo na výběr (právo volby)
Právo být slyšen (např. v případě reklamací)

Celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International na základě toho v roce 1983 prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv a přidána byla ještě  další čtyři práva:

Právo na uspokojení základních potřeb
Právo na náhradu
Právo na spotřebitelskou výchovu
Právo na čisté životní prostředí

ČR je členskou zemí EU, je třeba v této souvislosti zmínit, že základem evropské spotřebitelské politiky je pět základních práv spotřebitele, a to: právo na zdraví a bezpečnost, na ochranu ekonomických zájmů spotřebitele před zneužíváním moci prodejcem, na odškodnění, na informace a výchovu, a právo na zastoupení.

K harmonizaci postupů na úrovni EU začalo docházet již od poloviny 70. let. Jako samostatnou a plnohodnotnou komunitární politiku zavedla ochranu spotřebitele Maastrichtská smlouva (1993). Lisabonská smlouva zařadila politiku ochrany spotřebitele do sdílených pravomocí EU. Dnes má ochrana spotřebitele průřezový význam, což se projevuje tak, že požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele jsou brány v úvahu při vymezování a provádění také ostatních evropských politik a činností EU.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. sdílí tyto hodnoty a snaží se přispívat k ochraně výše uvedených práv. 

 

Doba krabicová: Česká pošta změnila výpočet ceny

Česká pošta, která u nás doručuje cca 40 % všech balíkových zásilek od 1. března změnila pravidla pro výpočet ceny poštovní služby u všech vnitrostátních balíků a u doporučeného balíčku.

Rozhodujícím kritériem pro stanovení ceny nově není váha balíčku, ale velikost nejdelší strany zásilky! Pošta tak chce motivovat uživatele poštovních služeb k tomu, aby své zásilky balili do krabic, které jsou vhodné pro strojní zpracování. V některých případech změny povedou ke snížení ceny, v jiných tomu bude právě naopak.

Spotřebitelé se při placení služby mohou setkat i s některými novými příplatky a slevami. Připlatí si např. za zásilky nestandardního rozměru, tj. za všechny, které nemají tvar pravidelného kvádru či krychle. i za zásilky, které nejsou v pevném obalu… Slevu naopak získají ti, kteří využijí speciální novou aplikaci.

Všem, kteří využívají služeb České pošty, doporučujeme seznámit se s novými podmínkami.

 

 

Stanovisko České národní banky k nákladům za předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení

ČNB minulý týden vydala své oficiální vyjádření k pojmu „účelně vynaložené náklady, které vzniknou věřiteli v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení“, který užívá Zákon o spotřebitelském úvěru. Podle výkladu ČNB mohou banky spotřebitelům účtovat pouze ty náklady, které přímo souvisejí s předčasným splacením úvěru na bydlení a jejichž výše je zároveň odůvodněná, tedy zejména administrativní náklady.

Naopak nákladem, jehož náhrada není přípustná je podle ČNB např. provize vyplacená poskytovatelem zprostředkovateli za zprostředkování úvěru nebo snížení úrokových výnosů poskytovatele po předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení. Spotřebiteli nemohou banky účtovat své úrokové náklady z dluhů. Celé stanovisko naleznete zde.

 

 

 

Pokračujeme v realizaci projektu v rámci programu Erasmus plus

Naším cílem v rámci společného projektu je ve spolupráci se Slovenskou, Italskou, Řeckou a Litevskou spotřebitelskou organizací vytvořit atraktivní program spotřebitelského vzdělávání a zároveň vzájemnou výměnou zkušeností mezi zapojenými subjekty zvýšit kvalifikaci našich vzdělavatelů. Jelikož vytvoření efektivního programu vzdělávání vyžaduje znalost postojů a zájmů cílové skupiny v oblasti spotřebitelského chování a identifikaci jejich potřeb v oblasti rozvoje klíčových kompetencí probíhá aktuálně ve všech 5 zemích kvalitativní výzkum prostřednictvím metody focusových skupin. Více se o projektu s názvem Rozvoj klíčových kompetencí dospělých prostřednictvím inovativního programu spotřebitelského vzdělávání dočtete na našem webu.

Spotřebitelský chat

V pondělí 25. 3. 2019 od 13:00 do 14:00 hodin proběhne na webových stránkách www.sos-msk.cz pravidelný chat se spotřebiteli, tentokrát na téma: „Reklamace – jak řešit, když něco nefunguje, tak jak má“

Dotazy do chatu můžete vkládat již od pátku 22. 3. 2019 od 12:00 hodin. Odkaz pro vkládání dotazů a komentárů najdete zde: http://www.sos-msk.cz/chat/

 

 

SOS MaS, z. s. na Facebooku

Sledujte naše facebookové stránky, kde najdete spoustu zajímavých informací.

S námi budete vždy v obraze! Sledujte nás ZDE

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytujeme informace nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince: 608 722 582, ale zejména v našich bezplatných osobních poradnách, které provozujeme v 22 městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Bezplatné poradenské služby:

Moravskoslezský kraj

Ostrava: tel. 596111252

Každé Po: 13 – 17 hodin Každé Út: 14 – 17 hodin Každý Čt: 9 – 12 hodin

Bohumín: Každé Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel.605801362, 723692166
Český Těšín: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 723692166
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci
Frýdek–Místek: St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomoucký kraj

Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773901773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 773901773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773901773
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773901773
Jeseník: Čt: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773901773

Zlínský kraj

Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 773901773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 773901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 773901773

Pardubický kraj

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773901773
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Další místa

Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 773901773

Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405

Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz