Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Newsletter SOS-MaS, z. s. – 1/2019

Vážení odběratelé našeho newsletteru,
také v prvním newsletteru nového roku 2019 jsme pro Vás připravili informace o současném dění v oblasti ochrany spotřebitele. Dnes se zaměříme na další nekalou praktiku, se kterou se spotřebitelé mohou setkat, dozvíte se něco o nákupu léků a také o tom, že se spořebitelé ve sporech z neživotního pojištění mohou bezplatně obracet na nový subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Přejeme příjemné čtení.

Redakce SOS MaS, z. s.

 

SOS MaS, z. s. radí: Nenechejte se zbytečně vystrašit!

Jednou z nejúčinnějších metod, jak spotřebitele s co nejmenším úsilím přimět k uzavření smlouvy či k jinému jednání, je zastrašování. Prodejci stačí vyvolat v potenciálním kupujícím strach či obavu o něco, co je pro něj důležité, ať už se jedná o bezpečí, zdraví jeho či blízkých osob, majetek nebo třeba dobrou pověst, a pak mu nabídnout ideální řešení jeho problému. Prodejci přitom využívají faktu, že strach je jednou z nejintenzivnějších emocí a člověk často udělá téměř vše, aby se tohoto nepříjemného pocitu zbavil.

Pokud podnikatel přitom uvádí nepravdivé či zkreslené informace o míře rizika, které spotřebiteli, či jeho rodině skutečně hrozí, pak se pravděpodobně jedná o nekalou obchodní praktiku, jejichž podstatou je vždy útok na svobodné rozhodování spotřebitele ohledně koupě zboží či služby.

Celou tiskovou zprávu SOS MaS, z. s. k tomuto tématu s reálným příběhem si můžete přečíst zde: http://www.sos-msk.cz/tz-8-2-2019/

 

Kancelář ombudsmana ČAP: Nový subjekt ADR

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. se stal novým subjektem pověřeným MPO ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR). Specializuje se výhradně na spory v oblasti neživotního pojištění, s výjimkou sporů z tzv. povinného ručení. Bližší informace, průvodce podáním návrhu a další: www.ombudsmancap.cz.

Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou má pro spotřebitele řadu nesporných výhod, zejména finanční a časovou nenáročnost. Úspěšné mimosoudní řešení končí zpravidla uzavřením dohody mezi stranami sporu. V případě neúspěchu je stále možné obracet se na soud a domáhat se u něj ochrany svých práv. Spotřebitelé se nemusejí bát ani toho, že by se jim jejich nárok během pokusu o mimosoudní řešení promlčel, zahájením ADS a řádným pokračováním v něm se totiž staví běh promlčecí lhůty.

SOS MaS, z. s. podporuje mimosoudní cesty k řešení sporů a vítá každou další možnost pro spotřebitele, samozřejmě za předpokladu, že jsou ze strany subjektů ADR za všech okolností dodržovány základní principy, zejména princip nezávislosti a nestrannosti takového subjeku.

Připomínáme, že ve stejných sporech se spotřebitelé i nadále mohou obracet na Českou obchodní inspekci a ve sporech týkajících se životního pojištění na Kancelář finančního arbitra.

 

Ochrana pacientů: Kde (ne)nakupovat léky

Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie. Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů. Novela zákona o léčivech předpokládá vytvoření a spuštění poměrně nákladného systému na ověřování pravosti léčiv v oficiální distribuční síti, tedy zejména v lékárnách.

V souvislosti s tím samozřejmě vyvstává otázka, zda a kde se spotřebitelé v České republice aktuálně s padělky léků nebo s prodejem neschválených lečiv mohou setkat. Je záhodno připomenout, že Státní ústav pro kontrolu léčiv do této doby nezachytil jediný případ, kdy by se tak stalo v rámci oficiální distribuční sítě, tedy v kamenných lékárnách. Koupě léků v lékárnách, co se týče jejich pravosti tak byla i před účinností nařízení velmi bezpečná.

Nebezpečí na spotřebitele číhá jinde, především při nákupu léků a léčivých přípravků na internetu nebo na tržnicích. Na co by si spotřebitelé tedy měli dát pozor při nákupu léčivých přípravků a jak se správně zachovat, v případě, že narazí na nelegální nabídku či padělek si můžete přečíst na našem webu.

 

 

Veřejná konzultace

Aktuálně probíhá veřejná konzultace k vyhodnocení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2017 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (směrnice 2014/35/EU).

Účelem veřejné konzultace je zejména posouzení, zda tato směrnice splňuje svůj účel. Evropská komise chce tímto způsobem shromáždit co nejvíc informací od nejširší veřejnosti. Do veřejné diskuse se můžete zapojit až do 4. dubna vyplněním online dotazníku.

 

Spotřebitelský chat

V pondělí 25.2.2019 od 13:00 do 14:00 hodin proběhne na webových stránkách www.sos-msk.cz pravidelný chat se spotřebiteli, tentokrát na téma: „Ochrana seniorů ve spotřebitelských vztazích“

Dotazy do chatu můžete vkládat již od pátku 22.2.2019 od 12:00 hodin.

Odkaz pro vkládání dotazů a komentárů najdete zde: http://www.sos-msk.cz/chat/

 

 

SOS MaS, z. s. na Facebooku

Sledujte naše facebookové stránky, kde najdete spoustu zajímavých informací.

S námi budete vždy v obraze! Sledujte nás ZDE

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytujeme informace nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince: 608 722 582, ale zejména v našich bezplatných osobních poradnách, které provozujeme v 22 městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Bezplatné poradenské služby:

Moravskoslezský kraj

Ostrava: tel. 596111252

Každé Po: 13 – 17 hodin Každé Út: 14 – 17 hodin Každý Čt: 9 – 12 hodin

Bohumín: Každé Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel.605801362, 723692166
Český Těšín: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 723692166
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci
Frýdek–Místek: St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomoucký kraj

Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773901773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 773901773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773901773
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773901773
Jeseník: Čt: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773901773

Zlínský kraj

Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 773901773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 773901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 773901773

Pardubický kraj

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773901773
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Další místa

Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 773901773

Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405

Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz