Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Newsletter SOS-MaS, z. s.

Vážení odběratelé našeho newsletteru,
jelikož se v těchto dnech poměrně významně ochladilo a topit už je pomalu nutností, rozhodli jsme se, přinést Vám v tomto říjnovém čísle jednak rady a tipy k nákupu pevných paliv a také aktuální informace k povinným revizím kotlů na pevná paliva.

Všechny, které zajímá problematika ochrany spotřebitelů, bychom rádi informovali o důležitém rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, které se týká vymáhání neplatně sjednaných pokut prostřednictvím inkasních agentur. Postoj, který Český telekomunikační úřad zaujal k této poměrně rozšířené praktice, kterou označil za agresivní obchodní praktiku ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele, SOS MaS, z. s. jednoznačně vítá. Věříme, že toto rozhodnutí může do budoucna přispět ke kultivaci vztahů mezi podnikatelskými subjekty a spotřebiteli i v jiných odvětvích, kde se s podobně agresivními postupy vymáhání neexistujících pohledávek a to zejména vůči seniorům setkáváme. Nakonec bychom využili této příležitosti a seznámili Vás s projektem, který díky přispění ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, aktuálně realizujeme v 10 městech České republiky.

Přejeme příjemné čtení!
Redakce SOS MaS, z.s.

 

Topná sezóna začala. Na co si dát pozor při nákupu pevných paliv.

Zima již pomalu klepe na dveře, proto se mnoho domácností pečlivě připravuje na topnou sezónu a předzásobují se pevnými palivy. Díky včasnému nákupu mohou spotřebitelé ušetřit na topení až několik tisíc korun ročně. Mnozí prodejci totiž své zákazníky odměňují za včasný nákup výhodnějšími akčními cenami. I při nákupu pevných paliv je však dobré se neukvapit, dobře vybírat a nerozhodovat se pouze podle nabízené ceny.

Na co si dát pozor při nákupu uhlí a palivového dřeva se dočtete v tiskové zprávě SOS MaS, z. s. zde.

 

Jak je to s revizemi kotlů na pevná paliva v roce ?

Až 850 tisíc domácností původně mělo mít do konce letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle Zákona o ochraně ovzduší. Ministerstvo životního prostředí tento zákon novelizovalo a od 1. září letošního roku postačí mít revizi kotle na pevná paliva každé tři roky, z čehož vyplývá, že povinnost mít revizi se tak pro většinu uživatelů posouvá až na rok 2019. Novela přináší několik novinek, které by měly spotřebitelům ušetřit finanční prostředky při současném zachování přínosu revizí pro ochranu životního prostředí. MŽP do budoucna mj. také připravuje pro spotřebitele databázi revizních techniků v ČR a plánuje zastropování ceny za provedení revize a dopravu. Blíže se dočtete v tiskové zprávě na stránkách Ministerstva životního prostředí.

 

Mimosoudní vymáhání neplatně sjednaných smluvních pokut je agresivní obchodní praktikou

Operátor T-Mobile se pokusil prostřednictvím několika inkasních agentur vymáhat po spotřebitelích pokuty, které však byly od počátku neplatně sjednány. Vymáhané pokuty nebyli spotřebitelé povinni hradit  z toho důvodu, že nebyly sjednány v souladu s judikaturou v těle smlouvy, nýbrž toliko v dalších smluvních dokumentech (obchodních podmínkách) a spotřebitel tak měl při sjednávání smlouvy pouze omezenou možnost se s nimi seznámit.

Operátor, ač si musel být vědom nevymahatelnosti těchto pohledávek, zvolil cestu mimosoudního vymáhání. Spotřebitelé dostávali od inkasních agentur různé výzvy k zaplacení, přičemž jim bylo vyhrožováno i exekucemi. Jak víme také podle obdobných případů z našich poraden, je na spotřebitele, kterému je vyhrožováno exekucí, vyvíjen extrémně velký psychický tlak, který vede nezřídka k tomu, že ze strachu před exekucí uhradí i neexistující pohledávku.

Český telekomunikační úřad označil výše uvedenou praktiku za agresivní obchodní praktiku ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a za tento správní delikt potrestal operátora T-mobile pokutou ve výši 500 tis. Kč. Rozhodnutí je pravomocné.

Podrobnější popis celé kauzy i argumentaci ČTÚ naleznete v Monitorovací zprávě Českého telekomunikačního úřadu 10/2018, která je ke stažení zde.

Semináře pro seniory k problematice bydlení

SOS MaS, z. s. se dlouhodobě zabývá vzděláváním seniorů v různých oblastech. V roce 2018 se opět zaměřujeme mj. na otázky související s bydlením. Díky podpoře ze strany MPSV, a krajů pořádáme aktuálně semináře pro seniorskou veřejnost v 10 městech v 6 krajích ČR.

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky je vzdělávání vždy rozděleno na tři části. Jedna část se zabývá problematikou právních vztahů k nemovitostem včetně dědického práva, převodů nemovitostí, i zaopatřovacích smluv tzv. výměnků.  Při druhém setkání se zaměřujeme na problematiku nákladů spojených s bydlením, případně nájemní právo atd. Třetí seminář věnujeme především bezpečí seniorů, přičemž seniory seznamujeme s nějčastěji používanými manipulačními technikami, kterým jsou senioři stále častěji vystavováni např. ze strany podomních obchodníků.

V rámci projektu jsme vydali také novou brožurku s názvem Nenechám sebou manipulovat!, která mimo jiné obsahuje také oblíbené vzdělávací křížovky.

Všechny zájemce z řad seniorů zveme na naše semináře do Ostravy, Pardubic, Děčína, Olomouce, Břeclavi, Kroměříže a dalších měst.

Celá tisková zpráva k projektu ke stažení zde.

Spotřebitelský chat

V pondělí 12. 11. 2018 od13:00 do 14:00 hodin proběhne na stránkách www.sos-msk.cz další on-line chat mezi poradcem SOS MaS, z. s. a spotřebiteli.

Tentokrát na téma: Spotřebitelské úvěry.

Své dotazy však můžete vkládat již od pátku 9. 11. 2018.

SOS MaS, z. s. na Facebooku

Sledujte naše facebookové stránky, kde najdete spoustu zajímavých informací.

S námi budete vždy v obraze! Sledujte nás ZDE

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytujeme informace nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince: 608 722 582, ale zejména v našich bezplatných osobních poradnách, které provozujeme v 22 městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Bezplatné poradenské služby:

Moravskoslezský kraj

Ostrava: tel. 596111252

Každé Po: 13 – 17 hodin Každé Út: 14 – 17 hodin Každý Čt: 9 – 12 hodin

Bohumín: Každé Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel.605801362, 723692166
Český Těšín: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 723692166
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci
Frýdek–Místek: St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomoucký kraj

Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773901773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 773901773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773901773
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773901773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773901773

Zlínský kraj

Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 773901773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 773901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 773901773

Pardubický kraj

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773901773
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Další místa

Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 773901773

Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405

Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz