Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Newsletter SOS-MaS, z. s.

Vážení a milí čtenáři našeho newsletteru!,
máme pro Vás novou dávku aktuálních informací ze spotřebitelské oblasti. Tentokrát přinášíme některé aktuální informace z oblasti elektroenergetiky a plynárenství. Očekávané zvyšování cen energií u většiny dodavatelů je spojeno s právem spotřebitelů na ukončení smlouvy a změnu dodavatele. Jak to bude s regulovanými složkami cen energií v roce 2019? Pokud Vás tato témata zajímají, přejeme příjemné čtení!

Redakce SOS MaS, z. s.

Dodavatel energií zdražuje. Víte jaká má zákazník v takovém případě práva?

Energie aktuálně zdražují. Řada firem ke změně ceníků již v letošním roce přistoupila, jiní se k navyšování cen právě chystají. Pokud se dodavatel rozhodne zvýšit ceny, musí zajistit, aby informace o zvýšení cen byla zákazníkovi předem známá. Aby dodavatel dostál zákonným požadavkům nestačí zveřejnění změny ceníků na webových stránkách, ale musí jednotlivým spotřebitelům zaslat individualizované a adresné oznámení.

V případě zvýšení cen by měl být zákazník jednoznačně, srozumitelně a prokazatelně informován o skutečném navýšení konkrétní složky celkové ceny za dodávku elektřiny nebo plynu tak, aby byl schopen na základě těchto informací posoudit dopad navýšení ceny na existující smluvní vztah. Cílem je, aby zákazník mohl učinit opravdu kvalifikované rozhodnutí, o tom, zda v daném závazkovém vztahu za změněných podmínek setrvá, nebo využije svého zákonného práva, odstoupí od smlouvy a využije výhodnější nabídky jiného dodavatele.

Zvýší-li obchodník s plynem nebo elektřinou cenu za dodávku těchto komodit, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny. Pokud dodavatel oznámí zákazníkovi zvýšení cen nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, pak platí, že zákazník je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny. Pozor právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků. O právu odstoupit od smlouvy musí být zákazník dodavatelem informován současně s oznámením zvýšení cen. Pokud zákazník poučen o právu na odstoupení v tomto termínu není, pak má právo odstoupit až ve lhůtě 3 měsíců od data zvýšení ceny.

Ať už se zákazník rozhodne jakkoliv, vždy by tak měl činit s rozmyslem.

Zdroj: Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon a Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2018

 

ERÚ zveřejnil regulované ceny pro rok 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí pro plynárenství a elektroenergetiku, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen energií. U regulované ceny v elektroenergetice na hladině nízkého napětí dojde k navýšení v průměru o 2,1 %. Regulované ceny v plynárenství pro maloodběratele klesnou téměř o 2,5 %.

Regulovaná část ceny energií, která se v příštím roce změní jen minimálně, tak alespoň částečně zbrzdí dopad zvyšování neregulované složky cen těchto komodit pro spotřebitele. Patrný bude tento efekt zejména u elektřiny na hladině nízkého napětí, kde regulaci podléhá – podle typu odběru – přibližně 55 % z výsledné ceny. U plynu je odpovídající podíl u maloodběratelů a domácností zhruba 25 %, v průměru pro všechny kategorie zákazníků přibližně 22 %. Více na stránkách ERÚ.

 

Z naší činnosti: Vyznejte se ve svém vyúčtování!

Spotřebitelé si nezřídka stěžují na komplikovanost výúčtování, které jim zasílají jejich dodavatelé energií. Ve spleti čísel a údajů se totiž orientuje jen málokdo.

Neznalost této problematiky bohužel velmi zvyšuje riziko, že spotřebitelé uzavřou nevýhodnou smlouvu o dodávkách energií či se přihlásí do různých aukcí pořádaných neseriózními firmami, často s pochybným výsledkem.

Spotřebitelé jsou nadto vystavování nekalým praktikám podomních prodejců jimž nejsou schopni účinně čelit a často bez potřebného uvážení udělují plné moci k zastupování ve věcech souvisejících se smlouvami o dodávkách energií společnostem, které je pak svým jednáním nezřídka vystavují zbytečným sankcím a dalším problémům.

Spotřebitelé, kteří si nejsou schopni svá vyúčtování zkontrolovat, pak ani nemohou využít svého práva vadné vyúčtování reklamovat.

SOS MaS, z. s. na tuto situaci reaguje mimo jiné nabídkou semináře s názvem Vyznejte se ve svém vyúčtování!, který v roce 2018 s podporou MPO, nabízí především seniorům, prostřednictvím jejich klubů…

Vzhledem k tomu, že problémy se smlouvami o dodávkách energií tvoří podstatnou část spotřebitelských dotazů a stížností, které pracovníci SOS MaS, z. s. řeší, vydali jsme v roce 2018 také nové tištěné informační materiály s touto tématikou. Materiály jsou zájemcům k dispozici na našich poradnách a během vzdělávacích akcí…

 

Spotřebitelský chat

Tento týden nás čeká první adventní neděle, která předznamenává příchod nejkrásnějších svátků v roce. Vánoce však nejsou jen svátky klidu a pohody, ale v posledních letech také horečného nakupování. Poslední letošní chat bude proto věnován Vánočním nákupům.

Chat proběhne v pátek 7. prosince.2018 od 13:00 do 14:00 hodin. Dotazy můžete vkládat už od čtvrtku 6. 12. 2018.

 

SOS MaS, z. s. na Facebooku

Sledujte naše facebookové stránky, kde najdete spoustu zajímavých informací.

S námi budete vždy v obraze! Sledujte nás ZDE

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytujeme informace nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince: 608 722 582, ale zejména v našich bezplatných osobních poradnách, které provozujeme v 22 městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Bezplatné poradenské služby:

Moravskoslezský kraj

Ostrava: tel. 596111252

Každé Po: 13 – 17 hodin Každé Út: 14 – 17 hodin Každý Čt: 9 – 12 hodin

Bohumín: Každé Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel.605801362, 723692166
Český Těšín: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 723692166
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci
Frýdek–Místek: St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomoucký kraj

Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773901773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 773901773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773901773
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773901773
Jeseník: Čt: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773901773

Zlínský kraj

Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 773901773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 773901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 773901773

Pardubický kraj

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773901773
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Další místa

Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 773901773

Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405

Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz