Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Nákup použitého zboží

NÁKUP ZBOŽÍ “Z DRUHÉ RUKY“

Proč nakupovat zboží z druhé ruky nebo zboží s drobnou vadou?

Možná také občas nakupujete použité, či rozbalené zboží nebo zboží s drobnými vadami. Tento příklon k ekologičtějšímu chování se v současné době těší stále vzrůstající oblibě.  Použité zboží, nebo věci mající drobnou vadu nebo zboží bez originálního obalu totiž také velmi dobře poslouží svému účelu a zaslouží si tak druhou šanci. Tímto nákupem navíc můžeme ušetřit významné finanční částky a zároveň se chováme ekologicky.

 Nákupem a prodejem věcí z „druhé ruky“ pomáháme zpomalovat cyklus věcí a snižujeme množství vyprodukovaného odpadu, šetříme spoustu práce, času i přírodní zdroje.

U soukromých prodávajících jsou dnes velmi oblíbené internetové aukce, inzeráty nebo třeba bleší trhy. Ale i v obchodech a e-shopech najdeme takové zboží, které bylo vráceno zákazníky, má poškozený obal nebo například utrpělo nějaká poškození při přepravě, či při prezentaci zákazníkům.

Jaká práva má spotřebitel před nákupem takového zboží?

Lze říci, že má právo na stejné informace a stejné zacházení, jako u zboží nového.

Spotřebitel má právo např. na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, na název výrobku a další potřebné informace (velikost, složení, pravidla údržby…). Pokud to povaha zboží vyžaduje, má spotřebitel právo na návod v češtině a na požádání spotřebitele má prodávající povinnost výrobek také překontrolovat nebo předvést. Takové zboží musí být řádně označeno a prodáváno odděleně od zboží nového a bezvadného.

Od koho nakupujeme?

Kupujete-li použité zboží, vaše práva se odvíjejí také podle toho, v jakém postavení je prodávající.

Vybíráte-li si zboží v kamenné prodejně, můžete si ho jednoduše prohlédnout, osahat, nechat předvést… Pokud jej ovšem nakupujete například přes internet, tuto možnost nemáte. Může se tak snadno stát, že zboží následně nesplňuje vaše představy. To platí stejně jak při koupi nového, tak i použitého zboží. Proto bychom před takovým nákupem měli vždy pamatovat na odlišnosti takového pořízení.

Ohledně práv kupujícího je rozhodující, jestli prodávajícím byl podnikatel, tedy osoba, která jednala v rámci svého podnikání nebo běžný občan, který se nárazově rozhodl prodat věc, kterou již nepotřebuje. V prvém případě bude pan Pavel spotřebitelem, ve druhém nikoliv.

POZOR! Soukromý prodávající (fyzická osoba) nemá vůči kupujícímu zcela stejné povinnosti jako je tomu u podnikatelů. Tuto skutečnost je dobré mít před nákupem na paměti. Ovšem i soukromá osoba odpovídá za vady, které má použitá věc při převzetí zboží, a na které nebyl kupující upozorněn!

Práva z vad a reklamace

Všichni víme, že nové zboží lze reklamovat 24 měsíců od jeho zakoupení. V obchodě však můžeme zakoupit také zboží použité. Jak je to v tomto případě?

U použitého zboží, musíme počítat s tím, že již nemusí být v perfektním stavu. Ne všechny vady proto lze u použitého zboží reklamovat! Reklamovat nelze:

!  vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, kterou věc měla v době převzetí kupujícím.

!  vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen a na něž mu byla poskytnuta sleva.

 

Pokud se objeví vada bránící používání zboží, kupující může požadovat:

-odstranění vady – opravou

-přiměřenou slevu z kupní ceny

-odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Výměna není u použitých věcí ze zřejmých důvodů možná. V případě nákupu použitého zboží mohou být vady reklamovány 24 měsíců od převzetí zboží. Podle občanského zákoníku lze ujednáním tuto dobu zkrátit až na 12 měsíců, rozhodně ne na kratší dobu!

Před koupí se proto dostatečně informujte. Reklamaci vždy uplatňujte bez zbytečného odkladu.

 

Komisní prodej

Co přesně znamená komisní prodej?

Komisní prodej je způsob prodeje, ve kterém majitel věci nabízí svou věc k prodeji prostřednictvím obchodníka. Zboží přitom zůstává až do zaplacení majetkem tohoto původního vlastníka. Obchodník je vlastně pouze zprostředkovatelem celé obchodní transakce. Komisní prodej nenajdeme pouze v obchodech, ale také například v bazarech nebo v autobazarech, kdy majitel bazaru je zástupcem prodávajícího a za prodej získá marži.

Koupě zboží z komisního prodeje

V mnohých autobazarech najdeme automobily, které nevlastní samotný bazar, ale dosavadní majitel. Při tomto druhu nákupu buďte velmi ostražití…

Mnoho kupujících si vybírá ojetý automobil v bazarech s mylnou představou, že si autobazar nedovolí nabízet pochybná nebo manipulovaná vozidla. Ovšem toho zneužívají někteří prodávající, kteří vozidlo s přetočeným tachometrem, falešnou servisní historií nebo opravené po bouračce do autobazaru do komise umístí. To může být problémem při následné reklamaci, kterou potom neřešíte s autobazarem, ale s prodávajícím. Pokud jste se ale rozhodli pro nákup takového auta, doporučujeme si předem prověřit majitele a jeho bydliště, se vzdáleným majitelem se reklamace těžko řeší. Nechejte si rovněž vůz pečlivě zkontrolovat svým automechanikem nebo v odborném servise a taky si překontrolujte důkladně přejímací protokol o vozidle.