Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Náhrada škody na věcech

NÁHRADA ŠKODY NA VĚCECH

V rámci spotřebitelsko-podnikatelských vztahů může dojít k řadě škodních událostí, proto je část našich vzorů věnována podáním souvisejících s náhradou škody, a to zejména na věcech. Ke škodě může dojít na věci, kterou podnikateli předáte k vyřízení reklamace, nebo za jiným účelem. Ztratit nebo poškodit se mohou věci ve chvíli, kdy je musíte odložit, abyste mohli čerpat nějakou službu. Škodu můžete utrpět také ve chvíli, kdy se ubytujete v ubytovacím zařízení nebo odstavíte auto na hlídaném parkovišti… Každá z výše uvedených situací má svá specifika, a proto se každé věnujeme zvlášť, ke každé naleznete také odpovídající vzor pro uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody.