Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

MZČR: WC SEDÁTKO, SOFT POTTY, BABY SEAT, ITEM NO: TC141845

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

SOFT POTTY, BABY SEAT, Beautiful Beginnings

Značení dle dolepené etikety: WC SEDÁTKO, ITEM NO: TC141845

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v předmětu péče pro děti spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové přicházet mohou do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a následně mohou v organismu negativně působit na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 4,47 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Dětské plastové WC sedátko o rozměrech cca 28 × 27 cm s měkkou polstrovanou sedací částí s barevným potiskem nebo s barevnými obrázky (např. medvídek, kytka, míč, srdíčko, lahvička). Součástí sedátka je přišroubovaný plastový žlábek. Výrobek je zabalen do průhledné plastové fólie s plastovým úchytem. Uvnitř je vložen barevný karton s obrázkem znázorňujícím použití sedátka a s anglickými nápisy identifikujícími výrobek a s dalšími cizojazyčnými texty (návod k použití, pokyny k údržbě, upozornění). Na plastovém obalu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem (WC SEDÁTKO), kódy (včetně neexistujícího EAN kódu), neexistujícím distributorem, zemí původu, symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Zdroj: MZČR