Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

MZČR: STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: PANENKA MÁŠA A MEDVĚD

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka Mаша и Mедведь

název dle značení na dolepené etiketě: plastové hračky, ITEM NO: TB-2761, 4-96-144

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Figurka medvěda obsahuje DEHP v množství 14,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Zpívající panenka s výraznýma očima je vysoká cca 30 cm s dlouhými vlasy a s barevnými šaty (ev. s šátkem uvázaným na hlavě a viditelnými předními zuby), v balení je figurka medvěda o velikosti cca 10 cm. Panenka s figurkou medvěda je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně jsou uvedeny nápisy (Mаша и Mедведь, Beautiful Fashion Happy, ENJOY THE NEW FASHION EXPERIENCE A NEW FEELING), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a obrázek panenky a medvěda. Na zadní straně skládačky se nacházejí nápisy identifikující výrobek a další texty, obrázek tancující panenky a medvěda, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu, země původu a další cizojazyčné texty v bílých rámečcích. Na bílé dolepené etiketě je uveden český text s chybami (hračka není vhodně pro děti do 3 let hrozi nedezpeči současti používá se k učela k ne muž je určena), označení: plastové hračky, kódy ITEM NO: TB-2761, 4-96-144, neexistující dovozce a neexistující EAN kód, země původu a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na horní straně papírové skládačky je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), na bočních stranách se nacházejí cizojazyčné texty.

Zdroj: MZČR