Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

MZČR: STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST/ DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST EXTRA STRONG

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST / DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST EXTRA STRONG

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky – (masti) naplněné v plastovém kelímku s uzávěrem. Na kelímku jsou nalepeny etikety s názvem výrobku, seznamem přísad (SLOŽENÍ: Lékařská vazelína žlutá, Vybrané rostliny konopí (Cannabis sativa, indica, medical)), údajem o zemi původu, emailovou adresou domacimasti@seznam.cz, jmenovitým obsahem, datem výroby a trvanlivostí přípravku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedených výrobků nejsou dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen „nařízení“), a to písm. b) článku 3 nařízení, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v článku 14 odst. 1 písm. a)  ve spojení s přílohou II nařízení (ref. č. 306), a to „Přírodní a syntetické omamné látky: Veškeré látky uvedené v tabulkách I a II Jednotné úmluvy o omamných látkách podepsané v New Yorku dne 30. března 1961“. Tato úmluva byla zapracována do zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona návykové látky uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., (tedy také konopí) a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení.

Rizikem obsahu konopí ve výrobku jsou výrazné změny psychického stavu, narušení kognitivních schopností a psychomotorického výkonu.

Zdroj: MZČR