Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Nabídka služeb

NABÍDKA SLUŽEB PORADNY

Posláním Finanční a insolvenční poradny je poskytovat (pro spotřebitele za dotované a zvýhodněné ceny) kvalitní informace a služby v oblasti :

poradenství fyzickým a právnickým osobám v platební neschopnosti, před hrozícím úpadkem nebo v úpadku, jehož součástí je například:

– analýza peněžních toků (dluhy a pohledávky) včetně splatností, úroků,

– analýza uzavřených smluv s věřiteli a dlužníky,

– doporučení úpravy peněžních toků a smluv,

– poradenství směřující k zákonnému vymožení pohledávek,

– posouzení osobní finanční situace a doporučení vhodných způsobů pro její zlepšení (např. konsolidace půjček, přefinancování),

– pomoc při získání výpisu z dluhového registru Solus, z Centrální evidence exekucí,  Bankovního registru atd.,

– posouzení vhodnosti případu pro insolvenční řízení,

– sepsání insolvenčního návrhu,

– poradenství fyzickým a právnickým osobám, které se dostaly do situace, kdy hrozí exekuce nebo vymáhání dluhu inkasními agenturami,

– reakce na podání insolvenčního návrhu věřitelem,

– zajištění rizik při výběru půjček a úvěrů, nezávislý, objektivní rozbor finanční situace.

– zajištění případného zastoupení na základě smlouvy a plné moci.


V POSLEDNÍ DOBĚ SE ŘADA LIDÍ NEVÁHÁ ZADLUŽIT. PRO ZÍSKÁNÍ PENĚZ NA VYTOUŽENOU VĚC, ČI PŘEKONÁNÍ MOMENTÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE, BEZ PŘEMÝŠLENÍ NEVÁHÁ PODEPSAT JAKOUKOLI SMLOUVU.NEJSME POVINNI NĚCO PODEPSAT. POKUD TAK ALE UČINÍME, PŘEBÍRÁME NA SEBE TO, CO JSME PODEPSALI SE VŠEMI DŮSLEDKY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME VŠE ČETLI, ROZUMÍME TOMU, SOUHLASÍME S TÍM NEBO NÁM DOHODU NĚKDO VNUTIL.

Pokud jste se dostali do finančních problémů, hrozí Vám exekuce nebo na Vás vymáhá dluh inkasní agentura můžete kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.:

osobně na Střelniční ulici 8, Ostrava
telefonicky na t.č. 606 382 280 nebo v poradní dny na t.č. 596 111252
e-mailem na ostrava@sos-msk.cz