Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Finanční a insolvenční poradna

V poslední době se řada lidí neváhá zadlužit. pro získání peněz na vytouženou věc, či překonání momentální finanční situace, bez přemýšlení neváhá podepsat jakoukoli smlouvu.
Nejsme povinni něco podepsat. Pokud tak ale učiníme, přebíráme na sebe to, co jsme podepsali se všemi důsledky, bez ohledu na to, zda jsme vše četli, rozumíme tomu, souhlasíme s tím nebo nám dohodu někdo vnutil.