Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Případové studie

REALIZACE PROJEKTU ZDÁRNĚ POKRAČUJE

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. realizuje ve spolupráci s partnery ze Slovenska, Řecka, Itálie a Litvy projekt s názvem: Development of the Key Competences of Adults by Innovation Program of Consumer Education.

Jedním z výstupů tohoto projektu je brožura s 10 případovými studiemi (včetně poznámek pro lektory), která bude základem vzdělávacího programu spotřebitelského vzdělávání.

Brožura v anglickém jazyce ve formátu pdf je ke stažení již nyní. Pro stažení klikněte: Brochure case studies ENG k publikaci

Brožura bude následně přeložena do 5 národních jazyků, a bude  k dispozici pedagogům, lektorům a všem, kteří se zajímají o problematiku spotřebitelského vzdělávání.

Brožura případových studií v českém jazyce (bez poznámek pro učitele). Pro stažení klikněte: Brožura případových studií v českém jazyce (bez poznámek pro učitele)

Projekt je financován v rámci Programu Erasmus +.  

Redakce SOS MaS, z. s.