Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Energie a služby spojené s bydlením

ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM – REKLAMACE, VYÚČTOVÁNÍ

Součástí nákladů na bydlení jsou nejen nájemné a náklady na dodávky energií, ale je nutné hradit i další plnění spojená s užíváním bytu a další s nájmem související služby. Nezbytnými službami jsou dodávky vody a tepla, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Jste-li odběratelem elektřiny/plynu, pak byste minimálně jednou ročně měli od svého dodavatele obdržet vyúčtování za tuto komoditu. Termín vyúčtování je závislý na termínech odečtů elektroměrů, které určuje provozovatel distribuční soustavy a liší se podle lokality.

Dodavatel má povinnost odpovědět na Vaši reklamaci do 15 kalendářních dnů.

Nesouhlasíte s obsahem vyúčtování, které jste obdrželi? Jako příjemce služeb máte právo podat poskytovateli služeb do 30 dnů od obdržení vyúčtování námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Poskytovatel je povinen tyto Vaše námitky do 30 dnů od doručení vyřídit.

Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny nebo v případě změny rozsahu či kvality služby. Změna včetně řádného zdůvodnění musí být nájemci písemně oznámena.