Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ECU

 ASOCIACE EUROPEAN CONSUMERS UNION

Ve dnech 5. a 6. května se v Bruselu konalo valné shromáždění Sdružení evropských spotřebitelů (ECU), kterého se zúčastnila předsedkyně organizace.
Cílem tohoto shromáždění bylo znovu uvést do chodu ECU a také otevřít sdružení ostatním spotřebitelským organizacím, a to i těm, jež nejsou členy EU, čímž se zvětší působiště ECU a schopnost čelit složitým a vzájemně propleteným tématům. To je důležité pro vytvoření organizace, která má skutečný a přímý kontakt s každodenním životem evropských spotřebitelů a je schopna prezentovat tuto realitu v evropských institucích.

Asociace European Consumers Union, zkráceně ECU (v překladu Sdružení evropských spotřebitelů), byla založena v roce 2009 a jejím hlavním cílem je sjednotit evropské spotřebitelské organizace, aby tak mohly spolupracovat ve všech záležitostech týkajících se spotřebitelů a rovněž tak mohly podporovat záležitosti panevropských občanů.

ECU je Evropské sdružení, jehož cílem je:

 • Naplňovat cíle sociální solidarity a bránit práva spotřebitelů
 • Bránit a chránit spotřebitele ve všech oblastech jejich zájmu
 • Aktivně se podílet ve věcech evropské spotřebitelské politiky

V neposlední řadě se na shromáždění schválil a odhlasoval politický manifest ECU, jeho stanovy a rada.

K dnešnímu dni tato organizace čítá 15 členů z 11 členských států EU:

 • Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska / Association of Consumer Organizations in Slovakia, Slovensko
 • Cittadinanzattiva Onlus – Active Citizenship Network/Aktivní síť občanů, Itálie
 • Consortium Forum/Konsorcium fórum, Švédsko
 • FACUA-Consumidores en Acción, Španělsko
 • Febesz, Maďarsko
 • Federconsumatori, Itálie
 • House of Consumers Cooperation/Dům spolupráce spotřebitelů, Estonsko
 • Indecosa-CGT, Francie
 • Lithuanian National Consumer Federation/Litevská národní spotřebitelská federace, Litva
 • Movimento Consumatori, Itálie
 • NGO Saugok save, Litva
 • POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske, Chorvatsko
 • Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Česká republika
 • Union of Working Consumers of Greece/Svaz pracujících spotřebitelů Řecka – Řecko
 • Vartotojų teisių gynimo centras / Asociace “Centrum ochrany práv spotřebitelů”, Litva

Shromáždění rovněž ustanovilo, že všichni zakládající členové a noví členové, kteří vyjádří zájem o připojení se k ECU, se stanou členy jeho řídícího výboru, jakmile bude jejich žádosti vyhověno.

Kontakty:

Mail: europa.consumatori@gmail.com

Webové stránky: http://europeanconsumersunion.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/unionedeiconsumatorieuropei/

 

IMG_2471