Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ECU oficiálně….

“EUROPEAN CONSUMER UNION”: NOVÁ EVROPSKÁ SPOTŘEBITELSKÁ ORGANIZACE OFICIÁLNĚ REPREZENTOVANÁ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

“European Consumer Union”, nová evropská zastřešující spotřebitelská organizace se v březnu, v Bruselu oficiálně prezentovala evropským institucím (Evropské komisi, členům Evropského parlamentu a členům Evropského hospodářského a sociálního výboru) a dalším příslušným zainteresovaným stranám. ECU se skládá z 22 spotřebitelských organizací z 16 členských států EU a z 1 jedné kandidátské země (Srbska, které je reprezentováno organizací CEPS). Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. z České republiky je jednou z členských organizací.

Zahajovací akce se konala 5. března v Evropském parlamentu na konferenci nazvané “Towards EU election: Strengthening the European Union for a more effective consumer protection,” (K Evropským volbám: Posílení Evropské unie pro efektivnější ochranu spotřebitelů) pořádané Evropským poslancem Viottim, S&D.

ECU je výsledkem rostoucího povědomí veřejnosti, že na strany spotřebitelů stále není na evropské úrovni vhodné zastoupení. Cílem European Consumer Union (ECU) je v rámci „Nové politiky pro spotřebitele“ posílení ochrany zranitelných osob, zamezení rozdělení na prvořadé a druhořadé občany v přístupu ke zboží a veřejným službám a omezení výrazných nerovností, které stále existují nejen mezi spotřebiteli z různých členských států EU, ale také v rámci jednotlivých zemí.

V soudržnější a sjednocené Evropě nachází ECU vhodný kontext pro spolupráci, tak aby při tvorbě evropských politik byl kladen větší důraz na stanoviska občanů, čímž se prokáže, že Unie a její instituce skutečně dbají na ochranu obecných zájmů občanů.

„Protest Evropy, který zohledňuje, každodenní požadavky a základní potřeby občanů, má napříč kontinentem vzestupný trend, neboť občané požadují ekonomiku více „reálnou“ a méně orientovanou na finanční soustavu. V kontextu spotřebitelských politik, které jsou nyní téměř zcela v rukou EU, je tato legitimní žádost podporována a propagována ECU, která je odhodlána zastupovat potřeby a požadavky evropských občanů ve veřejných i soukromých orgánech“ pronesl Předseda ECU Sergio Veroli.

Evropská unie spotřebitelů (ECU) je evropská organizace spotřebitelů, která splňuje všechny podmínky stanovené orgány EU. ECU je nevládní a nezisková organizace, která je nezávislá na průmyslových, obchodních a komerčních aktivitách nebo jiných protichůdných zájmech. Jejím primárním cílem je podpora a ochrana zdraví, bezpečí, ekonomických a právních zájmů evropských spotřebitelů. ECU má povinnost zastupovat zájmy spotřebitelů na úrovni Unie organizacemi pocházejícími nejméně z poloviny členských států, které působí na regionální a vnitrostátní úrovni. Členské organizace se skládají ze zástupců spotřebitelů v souladu se svými vnitrostátními předpisy nebo zvyklostmi.

ECU působí jako zastřešující sdružení spotřebitelů EU v souladu se všemi evropskými zásadami a sleduje sociální solidaritu a ochranu uživatelů a práv spotřebitelů na vnitrostátní a evropské úrovni ve všech oblastech svého zájmu.

Výbor:

 • Prezident: Sergio Veroli, Federconsumatori, Itálie.
 • Vice-Prezidenti: Božena Stašenková, Association of Consumer Organizations in Slovakia; Guy Beaune, Indecosa-CGT, Francie.
 • Generální tajemník: Mariano Votta, Cittadinanzattiva Onlus – Active Citizenship Network, Itálie.
 • Koordinátorka etického výboru: Alvita Armanaviciene, Lithuanian National Consumer Federation, Litva.

Členové:

 1. Chorvatsko: RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZASTITE POTROSACA – ROZP
 2. Kypr: CYPRUS CONSUMERS UNION & QUALITY OF LIFE
 3. Česká republika: CONSUMER DEFENCE ASSOCIATION OF MORAVIA AND SILESIA
 4. Estonsko: NGO HOUSE OF CONSUMERS COOPERATION
 5. Francie: INDECOSA CGT
 6. Řecko: EEKE – UNION OF WORKING CONSUMERS OF GREECE
 7. Maďarsko: FEBESZ – NATIONAL FEDERATION FOR THE PROTECTION OF CONSUMERS’ AND PATIENTS’ RIGHTS
 8. Itálie: CITTADINANZATTIVA ONLUS
 9. Itálie: FEDERCONSUMATORI & FEDERCONSUMATORI PIEMONTE
 10. Itálie: MOVIMENTO CONSUMATORI
 11. Lotyšsko: IMPACT 2040
 12. Litva: CONSUMER RIGHTS PROTECTION CENTER NGO “SAUGOK SAVE”
 13. Litva: LITHUANIAN NATIONAL CONSUMER FEDERATION
 14. Litva: LITHUANIAN CONSUMER ASSOCIATION
 15. Malta: ASSOCIATION FOR CONSUMER RIGHTS – ACR
 16. Polsko: FUNDACJA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
 17. Rumunsko: FEDERATION OF CONSUMER ASSOCIATIONS
 18. Srbsko: CONSUMERS CENTER OF SERBIA – CEPS
 19. Slovensko: ASSOCIATION OF CONSUMER ORGANIZATIONS IN SLOVAKIA
 20. Slovensko: SLOVAK CONSUMERS PROTECTION
 21. Španělsko: ADICAE – CONSUMIDORES CRITICOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS
 22. Švédsko: KONSUMENT FORUM

Kontakty:

Giuseppe Perretti, Styčný úředník s Evropskými institucemi v European Consumers Union (ECU)

Mail: perretti@europeanconsumersunion.eu; mobile: +32 497 28 60 79

Mail: info@europeanconsumersunion.eu

Stránky: http://europeanconsumersunion.eu

Facebook: www.facebook.com/unionedeiconsumatorieuropei

Zdroj: Redakce SOS MaS, z.s.