Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon informace: +420 234 665 555
Telefon ústředna: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
Email: posta@uoou.cz
www: www.uoou.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislým orgánem, který:

  • Provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.
  • Vede registr povolených zpracování osobních údajů.
  • Přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona.
  • Poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.