Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

SZPI

 

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

Květná 15
603 00 Brno

Telefon:
+420 542 426 625
Fax: +420-543 540 202
Email: epodatelna@szpi.gov.cz
www: http://www.szpi.gov.cz/

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu).

Font Resize